Θεσσαλονίκη:Σχολεία με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα

Σχολεία με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα επιδιώκει να δημιουργήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας προς αυτήν την κατεύθυνση όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διανοίγονται μέσω του ΕΣΠΑ.

Η κεντρική παρέμβαση που έχουν σχεδιάσει οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες αφορά το σχολικό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κλεάνθους 30, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Ανδρέας Κουράκης, θα αποτελέσουν πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στη σημερινή συνεδρίασή τους τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα κληθούν να εγκρίνουν τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων που συστεγάζονται στο συγκρότημα της οδού Κλεάνθους. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προωθείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης οι παρεμβάσεις θα εξελιχθούν στα κτίρια όπου στεγάζονται το 2ο και το 4ο γυμνάσιο της Τούμπας, το 20ό γενικό ενιαίο λύκειο, το 1ο πειραματικό λύκειο, το 2ο πειραματικό γυμνάσιο αλλά και το κλειστό γυμναστήριο της Κλεάνθους.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική προμελέτη, στο πλαίσιο του έργου το κτίριο, όπου στεγάζεται το 20ό γενικό ενιαίο λύκειο Τούμπας, θα αποκτήσει πράσινο δώμα, ενώ στις στέγες όλων των σχολικών κτιρίων θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε όλα τα κτίρια θα τοποθετηθούν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες για την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον προβλέπονται η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών με ρύθμιση φωτεινής ροής αλλά και η τοποθέτηση αισθητήρων ελέγχου παρουσίας, ενώ θα γίνουν μετατροπές και στις υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στο κλειστό γυμναστήριο θα τοποθετηθεί μόνωση, όπως εξάλλου και εσωτερικά των τοίχων σε όλα τα σχολικά κτίρια αλλά και κάτω από τις κεραμοσκεπές στο 2ο και το 4ο γυμνάσιο και στα πειραματικά σχολεία. Ακόμη στα ανοίγματα της νότιας πλευράς του 2ου γυμνασίου και του γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν σταθερά σκίαστρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο δήμος Θεσσαλονίκης εξάλλου πρόκειται να προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο και του παρέχει την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη, ώστε να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οι παρεμβάσεις που θα περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο δράσης θα αφορούν αφενός τα δημοτικά κτίρια και το δημοτικό φωτισμό, αφετέρου τις κατοικίες και τον τριτογενή τομέα.

Στο μεταξύ στην ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προσβλέπει ο δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας «South East Europe» και στο έργο «EnVision». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών προς το δημοτικό συμβούλιο ανέρχεται σε περίπου 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το δήμο Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στο ύψος των περίπου 144.000 ευρώ.
Της Βαρβάρας Ζούκα
makthes.gr