Η οικοκαινοτομία μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη έξοδο από την κρίση

Ο ρόλος της οικοκαινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός την εποχή της οικονομικής και οικολογικής κρίσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Μπορεί να συμβάλλει στο πλαίσιο λύσεων και συνεργειών “βιομηχανικής οικολογίας”, καθώς και στην αναζωογόνηση βιομηχανικών και αστικών περιοχών σε κρίση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χρυσόγελος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στη συζήτηση σχετικά με την έκθεση για τηνοικοκαινοτομία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι: “Η οικολογική καινοτομία έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια να μπει η ΕΕ σε μια οικονομική τροχιά με αποδοτική χρήση πόρων μειώνοντας έτσι σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας,η πράσινη επιχειρηματικότητα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της αστικής διαβίωσης καθώς και η διατροφή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό ποτελεί μια πίτα αγοράς μεγέθους περίπου $800 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2015 και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αργότερα.” 

Αυτή την περίοδο η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούν την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Kαινοτομία για βιώσιμο μέλλον – Σχέδιο Δράσης για την Οικοκαινοτομία (Eco-AP) (COM(2011) 899 τελικό). Την Τετάρτη 19.6 μάλιστα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπερψήφισε τη σχετική έκθεση με σημαντικές προσθήκες από την ομάδα των Πράσινων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στις δύο Επιτροπές.

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης την Τετάρτη 19.6 έγιναν δεκτές μερικές πολύ σημαντικές τροπολογίες που είχε καταθέσει από κοινού με τη Γερμανίδα Πράσινη Ευρωβουλευτή που αφορούν στη βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας, τις προοπτικές απασχόλησης που παρουσιάζονται στα πλαίσια της βιώσιμης οικονομίας, την οικονομική ενίσχυση για τον οικολογικό μετασχηματισμό μειονεκτικών περιφερειών, καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων από νέους.

Πληροφορίες για την οικοκαινοτομία:

Σε μια περίοδο κρίσης οι επιχειρήσεις που καινοτομούν σε ότι αφορά την περιβαλλοντική τους απόδοση είναι αυτές που βγαίνουν κερδισμένες. Οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών € 319δις – 2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – και αυξάνονται κατά 8% ετησίως. Ο τομέας των πράσινων βιομηχανιών απασχολεί 3,4 εκατομμύρια άτομα, με 600.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 2004 και 2008. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά – με περίπου € 1,3 δισ. το 2010.

Η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων στη Γερμανία έδειξε ότι οι εταιρείες μπόρεσαν να εξοικονομήσουν περίπου € 200.000 ετησίως, με την εφαρμογή αποδοτικής χρήσης των υλικών στον τομέα της μεταποίησης. Κατά μέσο όρο, οι επενδύσεις αυτές είχαν εξοφληθεί μετά από 13 μήνες. Οι πολύ μικρές εταιρείες πέτυχαν υψηλή σχετική εξοικονόμηση (ίση περίπου με 11% του ετήσιου κύκλου εργασιών), ενώ οι μεγάλες εταιρείες είχαν υψηλή εξοικονόμηση σε απόλυτα μεγέθη (€350.000 κατά μέσο όρο). Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Μόνο περίπου το 15% των επιχειρήσεων στην ΕΕ οικο-καινοτομούν, με μεγάλες διαφορές τόσο στην κλίμακα και το εύρος των αλλαγών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.


econews.gr