Το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας

Το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας παρουσιάζει το υπουργείο Τουρισμού, στο πολυνομοσχέδιο για τον τουρισμό που κατετέθη στη Βουλή. Κύριος στόχος της νέας τουριστικής πολιτικής είναι η μετάβαση από έναν μαζικό τουρισμό σε έναν ποιοτικό, πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που θα απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις και δεν αρκείται στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα.

Πλέον, όπως επισημαίνεται στο κείμενο, θα δίδεται προτεραιότητα στη δημιουργία σύνθετων και οργανωμένων τουριστικών υποδομών που θα υπόκεινται σε αυστηρό περιβαλλοντικό έλεγχο, σε αντιδιαστολή με την έως τώρα ακολουθούμενη πολιτική της διάσπαρτης, εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων.

Στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζει η εισαγωγή στην τουριστική ζωή της χώρας ενός νέου τουριστικού προϊόντος, των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (Condo Hotels), ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο λειτουργίας τους, που όπως τονίζεται, δεν θα λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά συμπληρωματικά.

Με στόχο την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού των ξενώνων φιλοξενίας νέων που θα πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Προβλέπεται, επίσης, διάταξη που αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον ΕΟΤ, ούτως ώστε η υποβολή δικαιολογητικών κλπ από τους ενδιαφερόμενους να γίνεται ηλεκτρονικά.

Για τα χιονοδρομικά κέντρα, το νομοσχέδιο εισάγει τη διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να διευκολυνθεί το πρόβλημα της αδειοδότησής τους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου του υπουργείου Τουρισμού, προτείνεται η μεταφορά της ειδικής υπηρεσίας προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων στον ΕΟΤ.

Για τις χώρες στις οποίες ο ΕΟΤ δεν έχει παρουσία μέσω γραφείου, προτείνεται να δημιουργηθούν θέσεις τουριστικών εντεταλμένων στα εκεί γραφεία των ελληνικών αποστολών.

Σε ό,τι αφορά στην τουριστική εκπαίδευση, οι μέχρι πρότινος σχολές ΟΤΕΚ (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) πλέον θα υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού.

Ιδιαίτερα σημαντικό για τη χάραξη της στρατηγικής στον τουρισμό είναι η υλοποίηση του παρατηρητηρίου Τουρισμού που, όπως τονίζεται, θα δημιουργηθεί στο υπουργείο.

Τέλος, ο αλιευτικός τουρισμός λαμβάνει σάρκα και οστά και αν πάρει το «πράσινο φως» από τη Βουλή, οι τουρίστες θα μπορούν να μυηθούν στην τέχνη του ψαρέματος στις ελληνικές θάλασσες.

Το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τουρισμού και άλλες διατάξεις» ορίζεται ως οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων η περιοχή που αναπτύσσεται βάσει ενιαίου σχεδιασμού, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως οργανωμένος χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού-αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισμού δραστηριοτήτων.

Με τις προωθούμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων, τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 29 αναφορικά με τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης καζίνου και κατοικίας και σύστασης οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Επανακαθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις λειτουργικής τακτοποίησης υφιστάμενων και εν λειτουργία λιμένων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μέχρι 31.12.2013 και τροποποιείται το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993 σχετικά με τη δημιουργία μαρίνων.

Επίσης, μεταφέρεται από τον ΕΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, υπαγόμενη εφεξής στην αρμοδιότητα του υπουργού Τουρισμού.

Στο υπουργείο Τουρισμού συνιστάται Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Παρατηρητήριο Τουρισμού. Επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση (μέχρι 99 έτη) και των ακινήτων των ιδρυμάτων που συστήνονται από εκκλησιαστικά ιδρύματα, Ιερές Μονές, Μητροπόλεις και των ΟΤΑ για τουριστικούς σκοπούς.


kerdos.gr