Αλλαγές με τον νέο νόμο για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Τι αλλάζει με τον δασικό χαρακτήρα και τα σχέδια πόλης, την αρμοδιότητα για τις περιοχές Natura και τα «τυφλά» οικόπεδα. Στόχος η λιγότερη γραφειοκρατία και το χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες.

Με στόχο μέχρι το 2020 η Ελλάδα να έχει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Κτηματολόγιο ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο που έφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, που μετονομάζεται σε Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στον πυρήνα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης και λύνει σειρά προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες σε θέματα γης.

Όπως τονίζεται, για παράδειγμα, η εξωδικαστική διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος και επεκτείνεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα συναλλαγών και στις περιπτώσεις που εμφανίζουν σφάλμα οι μεταγενέστερες εγγραφές.

Παράλληλα, προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία χωρίς κόστος (ατελώς) για τον πολίτη, όπως και τη δυνατότητα γνωστοποίησης της ένστασης επί κτηματολογικών εγγραφών με κάθε πρόσφορο μέσο και όχι με κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή προς το θιγόμενο δικαιούχο, γεγονός που «γλυτώνει» τον πολίτη από το κόστος της δικαστικής επίδοσης.

Επιπλέον ο νόμος, πλέον, προβλέπει ότι δεν απαιτείται η επιτόπια παρουσία του συναλλασσόμενου για να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με το ακίνητό του. Θα μπορεί και από τον τόπο κατοικίας του, ηλεκτρονικά, να προχωρά στην υποβολή αιτημάτων εγγραφής πράξεων, αλλά και έκδοσης πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Επίσης δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς επιμηκύνεται η προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για τους δικαιούχους ακινήτων σε περιοχές που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, με παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης, κατά τα έτη 1997-1999.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει επίσης το νομοσχέδιο και στον τρόπο κύρωσης τωνδασικών χαρτών, που αποτελούν μία άλλη χρόνια εκκρεμότητα. Η κυριότερη αλλαγή, που αφορά άμεσα τους πολίτες, είναι ότι όπου υπάρχει έγκυρο καινόμιμο σχέδιο πόλης δεν υφίσταται δασικός χαρακτήρας. Όπως σχολιάζουν κύκλοι του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, «επιτέλους, επιλύονται τα αυτονόητα. Έχουμε αναλογισθεί άραγε τι σημαίνει για έναν πολίτη που έβγαλε νόμιμα άδεια για ένα ακίνητό του, να έρχεται δεκαετίες μετά το κράτος (επειδή δεν έχουμε δασικούς χάρτες) και να του λέει “έχασες, αν και εντός σχεδίου, είναι δασική έκταση το ακίνητό σου;”»

Επιπλέον, με τον νόμο ανατίθεται στην Κτηματολόγιο ΑΕ η αποκλειστική αρμοδιότητα να διαπιστώνει και να εκδίδει βεβαιώσεις για κάθε χρήση σχετικά το αν ένα ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός περιοχής Natura. «Εάν αναλογιστεί κανείς ότι το ένα τρίτο της χώρας αποτελεί περιοχή Natura, τότε γίνεται αντιληπτό πόσες χιλιάδες πολίτες αφορά αυτή η αυτονόητη ρύθμιση που άργησε πολύ», σχολίασαν οι ίδιες πηγές.

Μία άλλη αλλαγή αφορά κυρίως τους κατοίκους και ιδιοκτήτες στα μικρά χωριά της επαρχίας. Παλαιότερος νόμος, καθώς και το ΣτΕ, ορίζουν ότι δεν μπορεί να ανοίγονται δρόμοι στα χωριά με παραχώρηση λωρίδων γης σε«τυφλά» οικόπεδα, αν δεν έχει προηγηθεί συνολικός σχεδιασμός από το κράτος για κάθε χωριό. Βέβαια, η ελληνική Πολιτεία δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για τις πόλεις, πόσο μάλλον για τα μικρά χωριά. Ωστόσο, με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οικοδομηθούν «τυφλά» οικόπεδα, αν παραχωρήσουν λωρίδα για διάνοιξη δρόμου, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί μία πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος πρότεινε να προγραμματίζονται στη Βουλή ειδικές συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής όπου όλοι οι βουλευτές θα καταθέτουν τα ειδικά, κατά τόπους, προβλήματα των συμπολιτών τους , για θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και γενικότερα ζητήματα ρύθμισης του δομημένου ή μη χώρου. Κατόπιν, μέσα από την Επιτροπή, ο αρμόδιος υπουργός και οι βουλευτές θα καλούνται να συμφωνήσουν σε οριζόντιες, γενικές ρυθμίσεις, και όχι ειδικές ή φωτογραφικές, που θα λύνουν κατά το δυνατόν περισσότερα προβλήματα, με απώτερο στόχο από αυτήν την επεξεργασία να προκύψουν νέες νομοθετικές διατάξεις γενικής εφαρμογής.
voria.gr