ΣΕΒ: Ενέργεια, περιβαλλοντική αδειοδότηση, απόβλητα οι άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης

Ένα πρόγραμμα δράσης που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας και με βασικούς άξονες την ενεργειακή στρατηγική, την περιβαλλοντική αδειοδότησηκαι τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων,ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, στα γραφεία του ΣΕΒ.

Εξειδικεύοντας τους άξονες δράσης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Βιδάλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των βιομηχανικών αποβλήτων. Επεσήμανε ότι η καθυστέρηση καθορισμού χώρων ασφαλούς απόθεσης των μη εκμεταλλεύσιμων, είτε αδρανών είτε και επικίνδυνων, βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί σημαντικό μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας στις βιομηχανίες. Ορισμένες μάλιστα εξ αυτών αναγκάζονται να καταφεύγουν στην εξαγωγή των αποβλήτων, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Επιπλέον, ο κ. Βιδάλης τόνισε ότι αυτό το ρυθμιστικό κενό αποτελεί και μια αιτία συνεχούς τριβής της βιομηχανίας με τις τοπικές κοινωνίες, η οποία πρέπει να εκλείψει άμεσα.

Ως προς την ενεργειακή στρατηγική, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Συμβουλίου στη συζήτηση που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και του καταλόγου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα».

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, επισημάνθηκε ότι το Συμβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο όμως χρειάζεται ολοκλήρωση ώστε να εξυπηρετεί τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας και να αποτελέσει σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, διεξήχθη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, περαιτέρω συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ. Βιδάλης εκπροσωπώντας το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Άνθιμος Ξενίδης, η κα Χριστίνα Ζερβού από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, ο μελετητής κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου και ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Διευθυντής Περιβάλλοντος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Παρέμβαση έγινε επίσης από την κα Θεοδώρα Κουλουρά, εκπροσώπου της εταιρίας Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά.

Ακολούθησε εκτενής ανταλλαγή απόψεων με τους παρισταμένους, όπου κατετέθησαν ουσιαστικές προτάσεις και εξειδικεύσεις. Το Συμβούλιο σκοπεύει να καταγράψει και να επεξεργαστεί τα συμπεράσματα της συζήτησης ώστε αυτά να προωθηθούν προς την Πολιτεία, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων.