Ο νέος "μεγαλοεπενδυτής" στην πληροφορική και το μέρισμα του ΟΛΘ

Μεγάλη έκθεση και στον κλάδο της πληροφορικής έχει αποκτήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας!

Αυτό φυσικά έγινε... δια της πλαγίας οδού, αποκτώντας δηλαδή τις συμμετοχές των ελληνικών τραπεζών σε εταιρείες πληροφορικής.

Για παράδειγμα, η Alpha Bank διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου όπως η Byte (13,67%) και η Space Hellas (18,96%).

Ο κατάλογος μεγαλώνει με τις περιπτώσεις όπου οι τράπεζες παρενέβησαν κατά το παρελθόν προκειμένου να σώσουν εταιρείες πληροφορικής και εισήλθαν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, όπως η Altec (πλειοψηφική συμμετοχή) και η Ideal (μειοψηφική).

Στην λίστα των εταιρειών πληροφορικής που έχουν στο μετοχολόγιό τους το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η εισηγμένη Q&R (15,72%), καθώς είχε περάσει στον τραπεζικό τομέα το ποσοστό που κατείχε η πτωχευμένη Πουλιάδης & Συνεργάτες.

Κανείς φυσικά δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο ερχομός του ΤΧΣ στα μετοχολόγια των εταιρειών αυτών θα μπορούσε να σημάνει κάτι.

Υπάρχει βέβαια μια διακηρυγμένη θέση του Ταμείου πως οι τράπεζες θα πρέπει να ρευστοποιήσουν τις συμμετοχές τους σε εταιρείες που δεν εντάσσονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ωστόσο τα ποσά είναι μικρά και οι δυνατότητες πώλησης σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αμφισβητήσιμες.

Άλλωστε, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.


ΟΛΘ: Ξαφνικά, 2,5 φορές επάνω το μικτό μέρισμα!

Στις 28/3/2013, η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, μεταξύ άλλων ανέφερε: "Το προτεινόμενο από τη διοίκηση μέρισμα/μετοχή είναι 0,60€ το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων".

Χθες, με τεράστια έκπληξη η Αγορά πληροφορήθηκε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 1,50 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €1,1250. Τι ακριβώς συνέβη και το μικτό μέρισμα ανέβηκε 2,5 φορές επάνω;

Και άντε να πειστούν οι καχύποπτοι ότι δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο το "παραφουσκωμένο" ταμείο της εισηγμένης (87,5 εκατ. στις 31/12/2012 και 96,85 εκατ. στις 31/3/2013) σε συνδυασμό με τον μηδενικό Τραπεζικό δανεισμό, αλλά και το γεγονός ότι το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 74,27% της εισηγμένης.

Σύμφωνα με το επίσημο μετοχολόγιο του Χ.Α. οι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% είναι οι:ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 74,270%, LANSDOWNE PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED (LPIL) 5,030%.


euro2day.gr