Θεσσαλονίκη: Εργολάβος για τη δυτική περιφερειακή

Έπειτα από δύο άγονες διαδικασίες στην τρίτη δημοπράτηση του έργου, που έγινε από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.», ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Εργοληπτική Επιχείρηση Δομοτεχνική Α.Ε.» με μέση έκπτωση 36,88%. Ο προϋπολογισμός ήταν στα 40.467.000 ευρώ και με την προσφορά η συνολική συμβατική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 26.526.312 ευρώ. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:

1. Την πλήρη κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων Μαιάνδρου με την υπογειοποίηση της περιφερειακής και 3ης Σεπτεμβρίου (επί της οδού Βέμπο).

2. Τη δημιουργία νέων και την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων κλάδων εισόδου και εξόδου στην αρτηρία πριν από την οδό Μοναστηρίου.

3. Την κατασκευή άνω διάβασης μετά των προσβάσεων αυτής στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

4. Εργασίες βελτίωσης σε όλο το μήκος του έργου (ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης κ.λπ.). Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».
Η σύμβαση της «Εγνατίας Οδού Α.Ε.» με τη «Δομοτεχνική» πρέπει να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και στη συνέχεια να κυρωθεί από τη Βουλή, κάτι που σημαίνει ότι θα υπογραφεί πιθανόν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο χρόνος κατασκευής είναι 24 μήνες και, αν δεν υπάρξουν εμπλοκές, το τμήμα αυτό της περιφερειακής θα λειτουργήσει μέχρι τα τέλη του 2015.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Το έργο αναβάθμισης της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής, που εκτείνεται από τον κόμβο Λαχαναγοράς μέχρι την Ευκαρπία, περιλαμβάνει τρία τμήματα. Το πρώτο είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ΑΚ16 στη συμβολή της περιφερειακής με την ΠΑΘΕ, στο ύψος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Λαχαναγορά). Ο κόμβος θα έχει τρία επίπεδα και εννέα κατευθύνσεις. Η σύμβαση υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2011 με ανάδοχο εταιρεία την J&P ΑΒΑΞ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 89,5 εκατ. ευρώ, αλλά με την έκπτωση μειώθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 62 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αλλά υπήρξε καθυστέρηση ενός έτους στην έναρξη εργασιών, οι οποίες είναι σήμερα σε εξέλιξη με την προοπτική να ολοκληρωθούν το 2016.
Το δεύτερο τμήμα είναι από τον ΑΚ16 μέχρι τον Εύοσμο, το οποίο, όπως αναφέρεται παραπάνω, απέκτησε ανάδοχο. Το τρίτο τμήμα είναι από τον Εύοσμο μέχρι την Ευκαρπία, μήκους 5 χλμ., δημοπρατήθηκε στις αρχές του έτους και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «Ιντρακάτ». Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί αυτές τις ημέρες με χρονοδιάγραμμα κατασκευής στους 28 μήνες, δηλαδή, εάν δεν υπάρξει εμπλοκή, θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 75,5 εκατ. ευρώ, αλλά ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 33,67%.


Πηγή: makthes.gr