Σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από αύριο η υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαδικασία η οποία αναμένεται και να ολοκληρωθεί τον επόμενο ενάμιση μήνα.

«Η προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον κλάδο του τουρισμού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, είναι βασική μας προτεραιότητα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Και επεσήμανε ότι «το νέο χωροταξικό στοχεύει στην προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων», ενώ κάλεσε παράλληλα τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πλαισίου, στόχος είναι η μετάβαση από ένα μαζικό, μονοθεματικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις.

Το πλαίσιο προβλέπει τον περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών μέσω της θεσμοθέτησης ζωνών με χρήση γης «τουρισμός-αναψυχή» και οργανωμένων υποδοχέων.

Επίσης, προβλέπεται η άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού της χώρας και η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη μέσω της προώθησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών και της προώθησης σύγχρονων τουριστικών προϊόντων, όπως η τουριστική κατοικία.

Εισάγονται νέες κατηγορίες όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας και ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών, που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Προβλέπεται επίσης, η τουριστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται επίσης για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, επιτρέπεται η αναβάθμιση των καταλυμάτων σε 4 και 5 αστέρων και για δυνατότητα επέκτασης και συμπληρώσεις, ενώ λαμβάνεται μέριμνα και για μετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς επίσης και η δυνατότητα μετατροπής ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Στις ίδιες περιοχές, σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, η δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων είναι δυνατή σε γήπεδα ελάχιστης επιφάνειας 20 στρεμμάτων και με μέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων με 8 και 9 κλίνες ανά στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αντιστοίχως, ενώ προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping).

Για τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, προωθούνται οργανωμένοι υποδοχείς, γίνεται αύξηση της αρτιότητας στην εκτός σχεδίου δόμηση από 15 σε 20 στρέμματα, ενώ γίνεται ειδική αναφορά και σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Για παράκτιες περιοχές και νησιά γίνεται λόγος για βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ λαμβάνονται μέτρα για περιορισμό της υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης, με παράλληλη παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων.

Ταυτόχρονα, αίρεται ο περιορισμός του 5% και ισχύουν οι προϋποθέσεις της εντός σχεδίου και στην εκτός σχεδίου αρτιότητα 15 στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλίνες/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων αντιστοίχως. Για ορεινές περιοχές που εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, προβλέπεται η αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών και προβολή των προορισμών.

Επίσης, επιτρέπονται οι οργανωμένοι υποδοχείς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα με ήπιους όρους δόμησης και με περιορισμούς για την προστασία των χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών.

Στο πλαίσιο για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προβλέπεται η επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, ενώ στους παραδοσιακούς οικισμούς περιλαμβάνονται πλέον και οι εγκαταλελειμμένοι στο πλαίσιο της αναγέννησης της περιφέρειας.

Τέλος υπάρχει ειδική μέριμνα για το τοπίο με τις προβλέψεις ειδικής κατηγορίας, ιδιαίτερα και αξιόλογα τοπία, ενώ καταργούνται οι διατάξεις για τον περιορισμό της διατιθέμενης για την ανάπτυξη των υποδομών επιφάνειας των νήσων.


kerdos.gr