Νέο προϊόν της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου, προκειμένου να στηρίξει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) που έχουν διεθνή εμπορικό προσανατολισμό. 

Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, αλλά εν όψει των αναγκών της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα διεύρυνε το φάσμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων με ένα προϊόν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να στηρίξει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές τράπεζες για πράξεις εμπορικής χρηματοδότησης. Οι εγγυήσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται σε ανακυκλούμενη βάση με σκοπό να στηρίζουν όγκο συναλλαγών της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν σήμερα σε δημόσια τελετή στην Αθήνα, στην οποία παρέστησαν ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης. Από πλευράς ΕΤΕπ υπέγραψε ο αρμόδιος για την Ελλάδα Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer.

Με την ευκαιρία της υπογραφής, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ Werner Hoyer δήλωσε: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα για την υπογραφή των συμβάσεων που αφορούν τη στήριξη της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα. Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός που παρέχει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και, ως εκ τούτου, δεν διέθετε μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα σχετικά με τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, θεωρήσαμε ότι οφείλουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα τα εργαλεία που της είναι περισσότερο απαραίτητα στις παρούσες συνθήκες και, ως εκ τούτου, αναπτύξαμε αυτόν τον νέο μηχανισμό, τον οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Με αυτόν τον μηχανισμό ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, η ΕΤΕπ θα λειτουργεί ως ασφαλής γέφυρα μεταξύ κορυφαίων ελληνικών και ξένων τραπεζών, για τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών. Η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό των κινδύνων, όπως τους εκτιμούν οι εμπορικές τράπεζες που δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, και θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χρειάζεται χρηματοδότηση των εξωτερικού της εμπορίου, προκειμένου να επιδιώξει μια οικονομική ανάπτυξη στηριζόμενη στις εξαγωγές για την ανάκαμψη της οικονομίας της. Η παρουσία μας εδώ σήμερα υπογραμμίζει τη θέλησή μας να στηρίξουμε την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη μας προς τη χώρα».

Μέσω του μηχανισμού ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, η ΕΤΕπ θα παρέχει στις ξένες τράπεζες κατάλληλες εγγυήσεις υπέρ των ελληνικών τραπεζών, για ενέγγυες πιστώσεις και άλλα μέσα χρηματοδότησης του εμπορίου. Αυτό θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής μετρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν στις περισσότερες ΜΜΕ, και θα αυξήσει την πρόσβαση σε μέσα χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν με τρεις συστημικές ελληνικές τράπεζες και τρεις ξένες τράπεζες. Από πλευράς ελληνικών τραπεζών υπέγραψαν ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E., ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς A.E., και ο κ. Νικόλαoς Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Εργασίας Α.Ε. Από πλευράς ξένων τραπεζών υπέγραψαν ο κ. Jay Collins, Vice Chairman, Corporate and Investment Banking, Citi, ο κ. Richard Groves, Διευθύνων Σύμβουλος της HSBC Ελλάδος, και η κα Angela Kurrle, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Commerzbank AG.
energypress.gr