ΓΝΩΜΕΣ: «Δίχτυ προστασίας», η ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων (του Γιάννη Τζίτζικα)

του Γιάννη Τζίτζικα* |
H ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί «δίχτυ προστασίας» για τις επιχειρήσεις σε περιόδους υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Οι επιπτώσεις από παράπλευρες απώλειες, από επιχειρηματικές αντιξόοτητες ή λανθασμένες αποφάσεις συχνά είναι καταδικαστικές τόσο για τις εταιρείες όσο για τα επιχειρηματικά στελέχη. Η AIG είναι μία εταιρεία που εξειδικεύεται στο θέμα της ασφάλισης έναντι επιχειρηματικών κινδύνων. Ο κ. Γιάννης Τζίτζικας - Διευθυντής Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων της AIG μιλά για τα προγράμματα της εταιρείας γι' αυτό τον κλάδο.


Πώς διαμορφώνεται αυτή την περίοδο το τοπίο των επιχειρηματικών κινδύνων;

Διανύουμε μία περίοδο στην οποία βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων να αλλάζει σημαντικά: το γεωγραφικό τους αποτύπωμα μεγαλώνει είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική παρουσία, η λειτουργία τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες, η φωνή των πελατών τους έχει γίνει πολύ δυνατότερη μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμορφωθούν σε αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια.

Αυτό σημαίνει πως και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι περισσότεροι, πιο σύνθετοι και λιγότερο προβλέψιμοι. Αν παλαιότερα μιλούσαμε για περιουσία, μεταφορές ή απλές αστικές ευθύνες, σε αυτές τις έννοιες έρχονται να προστεθούν νέοι όροι, όπως η ευθύνη στελεχών διοίκησης, η περιβαλλοντική ευθύνη, οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, καθώς και η επαγγελματική ευθύνη.

Αντίστοιχα, περισσότερο σύνθετες είναι πλέον και οι συνέπειες των παραπάνω απειλών, με σημαντικές επιπτώσεις στον ισολογισμό και την εταιρική φήμη των επιχειρήσεων.

Πώς μπορεί η ασφάλιση να προστατεύσει τον ισολογισμό και την εταιρική φήμη μίας επιχείρησης;

Η ασφάλιση σήμερα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο να παρέχει μια ομπρέλα προστασίας που καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες των εταιρειών, με ολοκληρωμένες καλύψεις, υψηλά όρια, συμπληρωματικές υπηρεσίες και προληπτικά μέτρα, ώστε όταν επέλθει ένας κίνδυνος, να είναι επαρκή όσα έχουν σχεδιαστεί.

Αν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση που πραγματοποιεί online πωλήσεις πέσει θύμα hackers, ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο είναι το εξής: η εταιρεία θα αναγκαστεί να διακόψει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της μέχρι να αποκατασταθεί η ζημία, θα αναγκαστεί να προσλάβει ειδικούς πραγματογνώμονες για να διερευνήσουν το μέγεθος και τα αίτια της εισβολής, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλα νομικά έξοδα και ενδεχομένως κυρώσεις, ενώ θα πρέπει παράλληλα να διαχειριστεί ένα μεγάλο πλήγμα στη φήμη και την εμπιστοσύνη των πελατών της. Το παραπάνω είναι ένα απλό παράδειγμα που δεν εξαντλεί όμως τις προεκτάσεις μίας ζημίας.

Ωστόσο με αυτή τη λογική θα πρέπει να μελετά μία εταιρεία τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και το ρίσκο στο οποίο εκτίθεται. Με αυτό άλλωστε το σκεπτικό στην AIG σχεδιάσαμε το CyberEdge, το πρόγραμμα ασφάλισης έναντι Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων. Την ίδια λογική ακολουθήσαμε και σε άλλα προϊόντα, όπως αυτό της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, της ασφάλισης Ανάκλησης Προϊόντων ή των Ευθυνών Στελεχών Διοίκησης.

Είναι διαδεδομένη η ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα; Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι της αγοράς που την κρίνουν απαραίτητη και προχωρούν στην κάλυψη αυτών των κινδύνων;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που τυγχάνει ιδιαίτερα μεγάλης εκτίμησης στον επιχειρηματικό κόσμο και το οποίο πρώτη η AIG προσέφερε στην ελληνική αγορά. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν την ευθύνη της επιβίωσης, ανάπτυξης και ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Ενδέχεται να βρεθούν υπόλογοι για λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση, απάτη, μεροληπτική διάκριση έναντι υπαλλήλων, ή ακόμη και για την πτώση της μετοχής της εταιρίας.

Σε περίπτωση μίας απαίτησης, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν αυτοί δεν βρίσκονται πλέον στην επιχείρηση, ο αντίκτυπος στην προσωπική τους ζωή, στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους ή ακόμη και στην περιουσία τους θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Αυτήν ακριβώς την προσωπική προστασία προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιτρέποντας σε διευθυντικά στελέχη να συνεχίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης αφορά εταιρίες ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.

Σίγουρα το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο όταν μιλάμε για εισηγμένες, για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενέργειας, τεχνολογίας, κατασκευών, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει ακόμη και μικρότερες εταιρείες ή startups.

Πώς έχει επηρεάσει η κρίση την ασφάλιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Καθώς αντιλαμβάνονται ότι λόγω ελλιπούς ρευστότητας αλλά και δανειοδότησης, μία ζημία μπορεί ενδεχομένως να αποβεί μοιραία για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής τους, αντιμετωπίζουν την ασφάλιση όχι απλώς ως απαραίτητη, αλλά ως την αναγκαία επένδυση για την εξασφάλισή τους.


Τι πρέπει να αλλάξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για να ξεπεραστεί η κρίση που έχει καθηλώσει την παραγωγή Γενικών Ασφαλίσεων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τα τελευταία δύο χρόνια;

Το γεγονός ότι υπάρχει κρίση δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες θα σταματήσουν να παίρνουν μέτρα για την εξασφάλιση της περιουσίας τους, ακόμη και αν έχουν μειωθεί οι πόροι που διαθέτουν για την ασφάλιση.

Εδώ λοιπόν το στοίχημα των εταιρειών και των διαμεσολαβούντων είναι να «εκπαιδεύσουν» το κοινό τους να έχει μεγαλύτερη ασφαλιστική συνείδηση, ώστε να αναγνωρίζει τις πραγματικές του ανάγκες και να επιλέγει προγράμματα με την καλύτερη σχέση καλύψεων και κόστους.

Σημαντικό και ιδιαίτερα σταθεροποιητικό ρόλο για την αγορά στο σύνολό της θα παίξει επίσης η εταιρική διακυβέρνηση: η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια και η εξασφάλιση της φερεγγυότητας των εταιρειών. Η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο θα συμβάλει σημαντικά και στο κτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους.

Ευέλικτα προϊόντα που ισορροπούν ανάμεσα στο ρίσκο και το κόστος

Σε ποια προϊόντα και ποιες κατηγορίες θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση η AIG από πλευράς επιχειρηματικών ασφαλίσεων και ποια είναι η στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως υπάρχει μία σαφής κατεύθυνση σε προϊόντα που προστατεύουν τη φήμη και τον ισολογισμό μίας επιχείρησης και εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε έξυπνα και ευέλικτα προϊόντα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στο ρίσκο και το κόστος και να εστιάζουμε στην καινοτομία: άλλωστε η AIG ήταν η εταιρεία που διέκρινε τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών στους τομείς των Ευθυνών Στελεχών Διοίκησης, Περιβαλλοντικής Ευθύνης και Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων και προσέφερε πρώτη αυτά τα προϊόντα στην Ελλάδα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις σχέσεις μας με τους διαμεσολαβούντες, την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αυστηρή εποπτεία, θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε μία από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς μας.

Η ασφάλιση σήμερα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο να παρέχει ομπρέλα προστασίας που να καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες των εταιρειών


*Γιάννης Τζίτζικας, Διευθυντής Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων της AIG

Πηγή: imerisia.gr