Κίνδυνος για "βραχυκύκλωμα" στα φωτοβολταϊκά

Στα 2.500 μεγαβάτ ανέρχεται πλέον η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών μονάδων στο ηπειρωτικό σύστημα και στα νησιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς-ΛΑΓΗΕ, τον περασμένο Μάιο εγκαταστάθηκαν συνολικά περίπου 54 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, από τα οποία τα πέντε μεγαβάτ σε στέγες κατοικιών. Ετσι, η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για τη συγκεκριμένη τεχνολογία για το... 2020!

Ομως, μετά το μπουμ του 2012 και των πρώτων μηνών του 2013, οπότε συνεχίστηκε η φρενίτιδα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ο ρυθμός εγκατάστασης νέων μονάδων, έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά, με τάσεις μόνιμης μείωσης από μήνα σε μήνα.

Βέβαια, παρά την μειωτική τάση που επικρατεί, επί της ουσίας τα φωτοβολταϊκά είναι η μόνη τεχνολογία ΑΠΕ που συνεχίζει να κινείται, έστω και με πολύ μικρότερα μεγέθη. Τα δεδομένα αυτά προδιαγράφουν τη συρρίκνωση του κλάδου, στον οποίο ήδη επικρατεί προβληματισμός για τον τρόπο που θα μπορούσε διασωθεί, χωρίς να προκαλούνται επιβαρύνσεις στους καταναλωτές.

Ας σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες τεχνολογίες, πέραν των φωτοβολταϊκών, επικρατεί πλήρης στασιμότητα κυρίως εξ αιτίας της προβληματικής χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και των καθυστερήσεων που προκαλούν γραφειοκρατία κ.τλ. Όπως φαίνεται από τους μηνιαίους πίνακες του ΛΑΓΗΕ, από τον Ιανουάριο του 2013 τέθηκαν σε λειτουργία αιολικές μονάδες με ισχύ μόλις 30 μεγαβάτ, κανένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό και μόλις ένα μεγαβάτ βιοαερίου.

Αντιθέτως το πρώτο πεντάμηνο του 2013 λειτούργησαν για πρώτη φορά περισσότερα από 900 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ στα 2.500 μεγαβάτ μαζί με τα νησιά. Ωστόσο ενώ τον Ιανουάριο προστέθηκαν περίπου 300 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, τον Μάιο η νέα ισχύς περιορίστηκε σε μόλις 50 μεγαβάτ. Πάντως με αυτή τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ, έχει καλυφθεί ο στόχος που έθεσε η Ελλάδα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία για το 2020, ενώ συνεχίζει να υπάρχει υστέρηση στις άλλες τεχνολογίες.
Ελλείμματα και προβλήματα

Επακόλουθο της μεγάλης διείσδυσης φωτοβολταϊκών, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρισμού, είναι η δημιουργία ανισορροπιών στο ηλεκτρικό σύστημα, σε συνδυασμό με αύξηση του ελλείμματος του λογαριασμού που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ. Έλλειμμα το οποίο, το ΥΠΕΚΑ έχει αναλάβει υποχρέωση να μηδενίσει μέχρι το τέλος του 2014 με πρόσθετα μέτρα που έχει λάβει (έκτακτη εισφορά επί του τζίρου, διακοπή εγκατάστασης νέων μονάδων, μείωση της αμοιβής).

Από την πλευρά μέρους των συλλογικών φορέων του κλάδου, προβάλλεται έντονα προβληματισμός για τις συνέπειες που θα έχει το «νέκρωμα» του κλάδου, καθώς τα συγκεκριμένα μέτρα αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν εκτός Ελλάδος δεκάδες επιχειρήσεις εξοπλισμού που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας.

Έτσι μέσω του διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς του δημόσιου τομέα επιδιώκεται να ξεκινήσει μια συζήτηση που θα θέσει την επιχειρηματικότητα των φωτοβολταϊκών σε νέες βάσεις, με στόχο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να μην επιβαρύνει τους καταναλωτές και να διασωθεί ο κλάδος και η τεχνογνωσία που έχει σωρευθεί, ώστε με την ανάκαμψη της οικονομίας, τα φωτοβολταϊκά να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο ανταγωνιζόμενα τις άλλες, συμβατικές και μη τεχνολογίες στην ηλεκτροπαραγωγή.euro2day.gr