Πιλοτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό στην Μεταμόρφωση Αττικής

Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Μεταμόρφωσης και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, μέσω της αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων, με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η δράση αυτή έχει στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό στην πόλη, την εξοικονόμηση πόρων, τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς και τη δραστική συμβολή στην ελάττωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ήδη τοποθετήθηκαν τα πρώτα 20 φωτιστικά σώματα LED στην Μεταμόρφωση, 18 στην οδό Χαλκιδικής και 2 στην οδό Νιρβάνα (προέκταση της Χαλκιδικής). Τοποθετήθηκαν επίσης 4 μετρητές (2 σε Led και 2 σε παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικά σώματα) ώστε να υπολογισθεί η διαφορά κόστους και η οικονομία που προκύπτει.

Το πρόγραμμα στο σύνολό του θα παρέχει στο Δήμο Μεταμόρφωσης υπηρεσίες που αρχίζουν από τη σύνταξη μελέτης και την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος και καταλήγουν στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των σχετικών έργων και τους τρόπους χρηματοδότησής τους.

Σημειώνεται ότι το κόστος του Δήμου για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης πλησιάζει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)Ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το κόστος μπορεί να μειωθεί ακόμα και μέχρι 70%.


thessi.gr