ΓΝΩΜΕΣ: Ρύπανση εδαφών από γεωργικές δραστηριότητες (του Γεωργίου Διανέλλου)

του Γεωργίου Διανέλλου |
Όλοι οι φορείς ανθρώπινης δραστηριότητας όπως βιομηχανική, αστική και γεωργική δραστηριότητα, απορρίπτουν υλικά που αλλοιώνουν την σύσταση του εδάφους και του περιορίζουν τη γεωργική χρησιμότητα. Η ρύπανση του εδάφους από γεωργικές δραστηριότητες που είναι σήμερα εκτεταμένη, οφείλεται σε δύο κυρίως αίτια:

α) την έντονη αστικοποίηση των πληθυσμών, που συνοδεύει τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την από αυτό εγκατάλειψη εκτεταμένων εδαφών που ήταν σε γεωργική χρήση επί αιώνες.

β) τη χρήση ποικίλων καλλιεργητικών μέσων, χημικών λιπασμάτων φυτοφαρμάκων και ειδικών παρασκευασμάτων βελτίωσης της γήινης γονιμότητας σε αυξημένα ποσά, με τα οποία αλλοιώνεται η εδαφική σύσταση και καταστρέφεται η φυσική δομή του εδάφους σε γονιμότητα.

Η ανάπτυξη μεγάλων αστικών κέντρων οδηγεί σε μέγιστη τοπική κατανάλωση νερού, αφαιρούμενου από τη φυσική του κοίτη όπου έχει παραδοσιακά αναπτυχθεί γεωργική δραστηριότητα. Οι μετακινήσεις των αστικών πληθυσμών με αυτοκίνητο και άλλα μεταφορικά μέσα, οδηγεί επίσης σε αλλοτρίωση της γεωργικής παραγωγής και σε καταστροφή καλλιεργειών και δασών με πρόκληση πυρκαγιών μέγιστης έκτασης. Όλα αυτά μαζί με τις κλιματολογικές αλλαγές, οδηγούν πολλές περιοχές στα όρια της λειψυδρίας και δημιουργούν εν τέλει καταστροφές μεγάλης έκτασης.

Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης είναι η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της γης με μερική βιομηχανική αξιοποίηση μέρους των παραγόμενων προϊόντων της προς διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, ώστε να δημιουργηθεί η ταύτιση μεταξύ γεωργικής παραγωγής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η εντατική καλλιέργεια της γης με συνεχή αύξηση της κατανάλωσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, οδηγεί στην αλλοίωση του εδάφους και στην ελάττωση της εδαφικής γονιμότητας και επειδή η κατανάλωση λιπασμάτων θα είναι αυξητική στο μέλλον με επικράτηση της υπερλίπανσης, η επίπτωση σε ρύπανση περιβάλλοντος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. 

Το έδαφος, μαζί με τα υδάτινα συστήματα, είναι ο κυριότερος αποδέκτης της ανθρωπογενούς ρύπανσης. Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι στο νερό, απορροφούνται από το έδαφος και μεταφέρονται στα διάφορα εδαφικά περιβαλλοντικά διαμερίσματα με τη βροχή και στα υπόγεια νερά.


Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου εδώΠηγή: science.agrigate.gr