Σύντομα οι εξετάσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, ήδη από τις 16 Φεβρουαρίου 2012, με σχετικό έγγραφό της στους παραπάνω φορείς, του καλούσε να ορίσουν τους εκπροσώπους τους και μετά την πάροδο άπρακτου διμήνου αναγκάστηκε να επανέλθει στις 23 Απριλίου 2012, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και διενέργειας της εξεταστικής διαδικασίας. Με την υπ. αριθμ. 2203/23-7-12 Απόφαση, έλαβε χώρα η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών.

Όπως αναφέρει ο κ. Σταύρος Καλαφάτης: «οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο σύνολό τους ηλεκτρονικά. Παράλληλα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η εξεταστική διαδικασία στον υποχρεωτικό κύκλο προβλέπει και τη διεξαγωγή, μιας εικονικής ενεργειακής επιθεώρησης. Στόχος είναι οι υποψήφιοι να αξιολογούνται στην πρακτική εφαρμογή των γενικών γνώσεων και της μεθοδολογίας, μέσω της χρήσης σχετικού λογισμικού ενεργειακής προσομοίωσης που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια επιθεώρησης».

«Η εικονική ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο στην εξεταστική διαδικασία χωρίς προηγούμενη εφαρμογή. Δεδομένου ότι απαιτεί χρόνο για την προετοιμασία των θεμάτων από την επιτροπή και προϋποθέτει υψηλές υποστηρικτικές δυνατότητες από το ΤΕΕ, η αποσαφήνιση των τεχνικών λεπτομερειών καθίσταται μια σύνθετη διαδικασία. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό λαμβάνουν χώρα οι εργασίες των εξεταστικών επιτροπών οι οποίες έχουν προχωρήσει σημαντικά» υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την εξεταστική διαδικασία για τους υποψηφίους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας με σχετικό έγγραφό της τον Απρίλιο του 2013, προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ενημερώνει ότι η Εξεταστική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων έχει διαμορφώσει τον απαιτούμενο αριθμό θεμάτων και έχει προβεί σε σχεδιασμό που αφορά λεπτομέρειες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. 'Όπως επισημαίνει ο κ. Στ. Καλαφάτης προς τον Λευτέρη Αυγενάκη «η Ε.Υ.Ε.ΕΝ. ζητά από το ΤΕΕ τον ορισμό εκπροσώπου για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών από πλευράς του με σκοπό την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας εντός του επόμενου μήνα».
Πηγή: Β2green.gr