Εμπορική αποστολή στη Σερβία από το Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνο-Σερβική Εμπορική και Βιομηχανική Ένωση διοργανώνει εμπορική αποστολή στο Βελιγράδι τον προσεχή Οκτώβριο.

Η αποστολή έχει ως σκοπό να επιβοηθήσει τους επιχειρηματίες της Θεσσαλίας όπως προωθήσουν τα οικονομικά- εμπορικά τους ενδιαφέροντα στη Σερβία με την εξασφάλιση συγκεκριμένων συναντήσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σερβία, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα.

Οι θεματικές που θα αφορούν τα ενδιαφέροντα των επιχειρηματιών θα είναι:
  • Προώθηση εξαγωγών – εισαγωγών.
  • Προώθηση τουριστικών συνεργασιών
  • Προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών
  • Δημιουργία μικτών επιχειρήσεων
  • Πρωτοβουλίες για υπεργολαβίες- συμπαραγωγές
  • Εξέταση δυνατοτήτων για δραστηριότητες παθητικής & ενεργητικής τελειοποίησης
  • Μεταφορά τεχνολογίας
  • Μεταφορές
  • Υπηρεσίες

Προκειμένου να εξασφαλισθούν καρποφόρα αποτελέσματα, πρέπει οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν της αποστολής, όπως συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο πληροφοριών και να το αποστείλουν στο Επιμελητήριο μέχρι 30/06/2013.

Σκοπός της συμπλήρωσης-αποστολής αυτού είναι να εξασφαλισθούν προκαταβολικά και έγκαιρα από Σερβικής πλευράς οι αιτούμενες συναντήσεις, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη και θεμιτή συνέχεια.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι της αποστολής θα συμμετέχουν τελικά μόνο εκείνοι οι Επιχειρηματίες που θα έχουν συγκεκριμένες συναντήσεις με Σέρβους επιχειρηματίες, φορείς κ.ά.

Με αυτόν τον τρόπο, το Επιμελητήριο επιθυμεί η αποστολή να έχει καθαρά εμπορικοοικονομικό χαρακτήρα και μόνο, ώστε η παραμονή της στη Σερβία να είναι στην κυριολοξία παραγωγική.epixeiro.gr