Πώς να "χτίσετε" συνταξιοδοτικό κεφάλαιο

Η βαθιά κρίση που χαρακτηρίζει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ωθεί ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας στη δημιουργία συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους μετά το 60ο ή το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Δύο είναι οι βασικές επιλογές τους: Πρώτον, να συνάψουν ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο κλασικού τύπου όπου η ασφαλιστική εταιρεία εγγυάται μια μέση ετήσια απόδοση που δεν υπερβαίνει (εκ του νόμου) το 3,25%, η οποία ωστόσο σήμερα κυμαίνεται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα.

Και δεύτερον, να συνάψει ένα συμβόλαιο τύπου unit linked, χωρίς εγγυημένη απόδοση, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου και στην επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διαδικασία αυτή καλό θα ήταν να γίνεται σε συνεργασία με επαγγελματίες της αγοράς (ασφαλιστές) που εμπιστεύεται ο πελάτης.

Για τους επενδυτές λοιπόν που βρίσκονται σε έναν τέτοιο προβληματισμό, η Interamerican θέτει τα παρακάτω ερωτήματα:

• Η κρατική σύνταξή σας σε τι ποσοστό θα αναπληρώσει το εισόδημά σας;

• Η κρατική σύνταξη που θα πάρετε επαρκεί για να διατηρήσετε την ποιότητα ζωής που επιθυμείτε στην «τρίτη ηλικία»;

• Έχετε σκεφθεί την αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στα χρήματα που πρέπει να αποταμιεύσετε για να δημιουργήσετε το επιθυμητό εφάπαξ για την περίοδο της συνταξιοδότησής σας;

• Ποια ασφαλιστική εταιρεία έχει φερεγγυότητα, αξιοπιστία και ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθείτε;

• Εάν αναβάλλετε την αποταμίευση για μερικά χρόνια θα μπορείτε αργότερα να καταβάλλετε κάθε χρόνο το μεγαλύτερο ποσό που απαιτείται για να πετύχετε τους στόχους σας;

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ δίνει επτά συμβουλές για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν με έξυπνο τρόπο το συνταξιοδοτικό τους κεφάλαιο.

  • Πρώτον, επενδύστε νωρίς και τακτικά.
  • Δεύτερον, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη για δέσμευση μέρους του εισοδήματός σας με αποκλειστικό στόχο την εξασφάλιση του επιπέδου ζωής σας στο μέλλον.
  • Τρίτον, αφήστε την επένδυσή σας να ωριμάσει προκειμένου να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  • Τέταρτον, μην προσπαθείτε να προβλέψετε την ανοδική ή την καθοδική πορεία των αγορών. Όσο πιο μακροπρόθεσμος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας, τόσο πιο μικρή θα είναι η επίδραση των αρνητικών διακυμάνσεων στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.
  • Πέμπτον, αυξήστε το ποσό των τακτικών σας καταβολών όταν έχετε τη δυνατότητα. Έτσι ενισχύεται τη δυναμική των επενδύσεών σας.
  • Έκτον, μην διστάζετε να συμβουλευθείτε τον επενδυτικό σας σύμβουλο όποτε νομίζετε πως το χαρτοφυλάκιό σας χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση ώστε να καλύπτει τις τυχόν αλλαγές στους στόχους και τις ανάγκες σας.
  • Έβδομον, όσο πλησιάζετε την εκπλήρωση του επενδυτικού σας στόχου, επιλέξτε τη σταδιακή μετακίνηση προς πιο συντηρητικό χαρτοφυλάκιο, ώστε να προστατεύσετε τις υπεραξίες που έχετε αποκομίσει.
Εξέλιξη κατανομής επενδύσεων ανά ηλικία

Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican, «μια συνήθης αποτελεσματική στρατηγική στο χώρο της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, είναι να αναλαμβάνει κανείς υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα αποταμίευσης. Αυτό συμβαίνει διότι, σε βάθος χρόνου, μπορεί ενδεχομένως να εξασφαλίσει καλύτερες αποδόσεις, ενώ το κόστος της αποταμίευσης είναι πολύ χαμηλότερο.

Αντιθέτως, καθώς πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά και μετά από αυτήν, θα πρέπει να μειώνει δραστικά τον επενδυτικό κίνδυνο, διασφαλίζοντας το εισόδημα που επιθυμεί.

Κατά την περίοδο της συστηματικής αποταμίευσης, το 65% να είναι τοποθετημένο σε μετοχικά Α/Κ και το 35% σε ομολογιακά Α/Κ. Μετά τη συνταξιοδότηση, το 80% να είναι τοποθετημένο σε ομολογιακά Α/Κ και το 20% σε Α/Κ χρηματαγορών».

Προς την ίδια κατεύθυνση και οι θέσεις της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την οποία για όσους έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα συνταξιοδότησής τους από ηλικία 20-35 ετών, τότε:

α) από 20-35 ετών θα πρέπει να τοποθετούν το 80% του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το υπόλοιπο 20% σε ομόλογα και προϊόντα ρευστότητας

β) από 35-45 ετών, θα πρέπει να έχουν το 65% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 35% σε ομόλογα και προϊόντα ρευστότητας

γ) από 45-55 ετών, το 35% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 65% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας

δ) από 55-65 ετών, το 20% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 80% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας.

Για τα άτομα ηλικίας 35-45 ετών που ξεκινούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησής τους, τότε:

α) μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας τους καλό θα ήταν να διαθέτουν το 70% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 30% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας
β) από 45-55 ετών, το 45% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 55% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας
γ) από 55-65 ετών, το 25% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 75% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας.

Για τα άτομα ηλικίας 45-55 ετών που ξεκινούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησής τους, προτείνεται:

α) Μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας τους να έχουν τοποθετημένο το 50% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 50% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας
β) από το 55-65 ετών, το 30% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 70% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας

Ακόμη, το 30% σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις και το 70% σε ομόλογα και τίτλους ρευστότητας προτείνεται σε όσους ξεκινούν την όλη διαδικασία μετά το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Τέλος, σε συνεργασία με τον ασφαλιστή σας μπορείτε –χρησιμοποιώντας μια σειρά παραδοχών- το ύψος της μηνιαίας ή την ετήσιας αποταμίευσης που χρειάζεται να κάνετε, προκειμένου να αποκομίσετε την επιπλέον πρόσθετη σύνταξη στην ηλικία που εσείς έχετε επιλέξει.


euro2day.gr