ΣΕΒ: Ακριβά κοστίζει η γραφειοκρατία στις επενδύσεις

Έως και κατά 16% επιβαρύνει η γραφειοκρατία το κόστος των επενδύσεων στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ που αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο συζήτησης στην ημερίδα, που διοργάνωσε σήμερα ο Σύνδεσμος για την απλοποίηση των διαδικασιών. 

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, επωμίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- η μετατόπιση μέρους της διαδικασίας αδειοδότησης από τη δημόσια διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις του ΣΕΒ προβλέπουν:

1. Μετάβαση από το ισχύον σύστημα «διεκπεραίωσης αιτημάτων και εγκρίσεων» σε ένα καινοτόμο σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης», βάσει προδιαγραφών.

2. Ανάληψη του κόστους απόδειξης της συμμόρφωσης από την επιχείρηση, με συνακόλουθη μετατόπιση μεγάλου μέρους του διαχειριστικού κόστους της διαδικασίας αδειοδότησης από τη δημόσια διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα.

3. Μετάθεση του ελεγκτικού βάρους από το στάδιο της έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης στο στάδιο λειτουργίας της.

4. Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης, από τις επιχειρήσεις, της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) παροχής υπηρεσιών αδειοδότησης σε πιστοποιημένους φορείς.

5. Θεσμοθέτηση ενός στοχευμένου συστήματος ελέγχων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, βάσει ανάλυσης κινδύνου.

6. Καθιέρωση της πιστοποίησης όλων των φορέων της αδειοδότησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, βάσει πρότυπων προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας.

7. Εγκαθίδρυση κεντρικού συστήματος ιχνηλάτησης της αδειοδότησης, για την αύξηση της λογοδοσίας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

8. Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης, συγκρότηση ειδικού αυτοτελούς οργανισμού κεντρικής κυβέρνησης για τη εφαρμογή του -με προκαθορισμένη θητεία μέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος- και θεσμοθέτηση της συμμετοχής των φορέων της επιχειρηματικότητας στη διακυβέρνηση της μεταρρύθμισης.

Στην ημερίδα τονίστηκε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα με τις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την αδειοδότηση της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι νέες αυτές θεσμικές αλλαγές, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη στο σύνολό τους, καθώς εκκρεμεί η έκδοση εφαρμοστικών διατάξεων.

Στην εκδήλωση τοποθετήσεις έκαναν ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Α. Μανιτάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος.

Σε παρέμβασή του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Χάρης Κυριαζής, τόνισε ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μαζί με τα θέματα της χρηματοδότησης/ρευστότητας, του ανθρώπινου δυναμικού, της φορολογικής πολιτικής, του κόστους ενέργειας, των εξαγωγών και της καινοτομίας, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του ΣΕΒ.

ΑΜΠΕ