Νέες γραμμές χρηματοδότησης για Εξαγωγείς μέσω ΕΤΕπ

Κεφαλαιώδους σημασίας εξέλιξη για την ουσιαστική στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, η υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Η συμφωνία αφορά την παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ ειδικά προς μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό. Δεδομένου ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι ανακυκλούμενες για 3 φορές στη διάρκεια ενός έτους, το συνολικό ποσό της κάλυψης που παρέχει η ΕΙΒ ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ.


epixeiro.gr