Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Στις 19/06/2013 στην ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (http://www.efepae.gr/) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.