“Ευρωπαικά προγράμματα σε θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου-Περιβάλλοντος και η εμπειρία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος”

Εκδήλωση με θέμα “Ευρωπαικά προγράμματα σε θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου – Περιβάλλοντος και η εμπειρία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος” συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΔΜ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Π.Δ.Μ., το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 στην Κοζάνη.