Ο νέος επιτοκιακός χάρτης

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων ήταν δεδομένο ότι θα μειώνονταν, από τη στιγμή που η τρόικα πίεζε εδώ και μήνες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων είχε γίνει αισθητή από την αρχή του έτους - από την εγκατάσταση των επιτρόπων και μετά.

Αυτό, όμως, που αλλάζει σήμερα και κάνει τη μείωση ακόμα πιο «φανερή» είναι ότι οι μεγάλες τράπεζες πλέον δεν προσφέρουν αποδόσεις της τάξης του 4% για κανένα ποσό και για καμία διάρκεια. Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, λοιπόν, υποχρεώθηκαν να ενδώσουν, παρά το γεγονός ότι ακόμη τα κεφάλαια που επιστρέφουν στο σύστημα δεν είναι αρκετά.

Βασικός στόχος είναι ο εξορθολογισμός του κόστους των καταθέσεων και η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών θα πρέπει να μειωθούν μεσο-σταθμικά στην περιοχή του 2%-2,5%, για να βρεθούν στα ίδια επίπεδα με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Αν επισκεφθεί κάποιος καταθέτης τις συστημικές τράπεζες σήμερα ή λήξει η προθεσμία του και επιθυμεί να την ανανεώσει, θα δει τα επιτόκια των προθεσμιακών να είναι χαμηλότερα του 4% για όλες τις καταθέσεις, ανεξαρτήτως ποσού και διάρκειας. Μάλιστα, αρμόδια τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν υποχωρήσει έως το 3%-3,5%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται στις τράπεζες που έχουν απορροφήσει ή εξαγοράσει άλλα, μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα, που πρόσφεραν μεγαλύτερα επιτόκια για να προσελκύσουν καταθέσεις. Η προσαρμογή σε αυτές τις τράπεζες γίνεται άμεσα και πάντα με γνώμονα τα επιτόκια που προσφέρει η «μαμά» τράπεζα, τα οποία κατά κανόνα είναι χαμηλότερα κατά περίπου 50 μονάδες βάσης. Έτσι, η συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου μέσω των συγχωνεύσεων αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα που ευνοεί την εναρμόνιση των επιτοκίων.

Βέβαια, η μείωση των επιτοκίων δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν έχουν ανάγκη από μετρητά, πόσω μάλλον όταν δεν είναι ακόμη έτοιμες να γευτούν τους καρπούς της ανακεφαλαιοποίησης. Παρ΄ όλα αυτά, τα ακραία επιτόκια, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν ακόμα και το 5,50% (σε πολύ μικρότερες τράπεζες είχαν αγγίξει το 7%), δημιουργούσαν στρεβλώσεις, καθιστώντας πανάκριβη τη βασικότερη πηγή δανεισμού των τραπεζών.

Επίσημα στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο που προσέφεραν οι τράπεζες σε νοικοκυριά για καταθέσεις συμφωνημένης διάρκειας έως 1 έτους διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2013 στο 4,22%, έναντι 4,70% τον περασμένο Δεκέμβριο και 4,88% τον Δεκέμβριο του 2011. Για τις επιχειρήσεις, το αντίστοιχο επιτόκιο τον Μάρτιο ήταν στο 3,95%, όταν τον Δεκέμβριο βρισκόταν στο 4,15%.
capital.gr