Μείωση των επιτοκίων καταθέσεων σε Alpha και Εμπορική

Στη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά μέσο όρο 18 μονάδες βάσης προχωρά η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την από 8.5.2013 μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 25 μονάδες βάσης.

Επίσης, στη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά μέσο όρο 8 μονάδες βάσης θα προχωρήσει η Εμπορική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την από 8.5.2013 μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα νέα επιτόκια καταθέσεων θα ισχύσουν από την 2.9.2013.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ή τα διατραπεζικά επιτόκια, Euribor, Libor, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως.