Θεσσαλονίκη: 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Νανοτεχνολογία, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νάνοϊατρικη

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 από τις 09:00 θα λάβει χώρα το Workshop για την Επιχειρηματικότητα και την Εμπορική Αξιοποίηση των Οργανικών Ηλεκτρονικών-ΟΗ (Workshop on Commercialization & Entrepreneurship on OLAE) κατά τη διάρκεια του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου στα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά-ISFOE13 στα πλαίσια του NANOTEXNOLOGY 2013.

Το Workshop υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Commercialization Clusters of OLAE-COLAE. Το COLAE δραστηριοποιείται στην εμπορική αξιοποίηση των Οργανικών Ηλεκτρονικών μέσα από την συνεργασία των 17 Ευρωπαϊκών Clusters στα οργανικά ηλεκτρονικά (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Ο σκοπός του Workshop είναι η εμπορική αξιοποίηση των ΟΗ μέσω επιχειρηματικών δράσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η βιομηχανία τους στην Ευρώπη. Το Workshop στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και, ιδίως, στην τόνωση της δημιουργίας ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων start-ups και spin-offs στον τομέα των ΟΗ.

Στα πλαίσια του Workshop θα λάβουν χώρα παρουσιάσεις που θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

- Εμπορευματοποίηση ΟΗ μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
- Διαδικασίες δημιουργίας εταιρειών start up & spin-off, 
- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα ΟΗ, 
- Αγορά & Προοπτικές για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
- Επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας και οικοσυστημάτων στα ΟΗ σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Το Workshop απευθύνεται σε απόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, επιστήμονες, μηχανικούς, ερευνητές, βιομηχανικούς φορείς, τελικούς χρήστες, επενδυτές, καθώς και εκπροσώπους περιφερειακών και εθνικών αρχών, πολίτες που ενδιαφέρονται για την εμπορευματοποίηση του τομέα μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές τους είναι δυνατή η συμμετοχή τους στο 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Νανοτεχνολογία, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νάνοϊατρικη που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του NANOTEXNOLOGY 2013.

Τέλος, επισκεφτείτε το www.nanotexnology.com, για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Θερινό Σχολείο, το NANOTEXNOLOGY 2013 καθώς και για την εγγραφή σας.