Στο 48,6% της ονομαστικής, η πραγματική ταχύτητα downloading στην Ελλάδα

Έρευνα της Ε.Ε. συμπεραίνει πως η διαδικτυακή ταχύτητα που παρέχεται στους Ευρωπαίους καταναλωτές δεν ανταποκρίνεται στις τιμές που χρεώνονται. Μάλιστα, ειδικά για την Ελλάδα, η έρευνα διαπιστώνει μια από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας με την οποία «κατεβάζουν» αρχεία από το ίντερνετ οι χρήστες, συγκριτικά με αυτήν που διαφημίζουν οι πάροχοι.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει πως στη χώρα μας η μέση ταχύτητα downloading μέσω ενσύρματης σύνδεσης, κατά τις ώρες αιχμής, είναι 9,1 Mbps. Αν και αυτή η ταχύτητα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,3 Mbps) για τις συνδέσεις xDSL (ΑDSL και VDSL), αντιστοιχεί μόλις στο 48,6% της μέγιστης θεωρητικής («ονομαστικής») ταχύτητας που υπόσχονται οι εταιρείες.

Η Ε.Ε. θέλει να εξακριβώσει τη διαφορά που έχει η πραγματική απόδοση των ενσύρματων συνδέσεων στην Ευρώπη, από τις ταχύτητες που υπόσχονται οι πάροχοι – οι οποίοι κατά κανόνα στις καταχωρίσεις τους αναφέρουν ότι προσφέρουν για downloading ταχύτητες «έως και xx Mbps».

Για να εξαγάγει τα πραγματικά στοιχεία, η Επιτροπή συνεργάστηκε με την εταιρεία SamKnows, η οποία ειδικεύεται σε αυτό τον τομέα. Έτσι, με τη βοήθεια 9.104 εθελοντών από όλη την Ε.Ε., μαζί με την Κροατία, διεξήγαγε τον Μάρτιο του 2012 3.065.341.850 μετρήσεις, μέσα από 75.978.173 τεστ.

Οι μετρήσεις αυτές έδειξαν ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το «κατέβασμα» αρχείων μέσω συνδέσεων xDSL αντιστοιχεί στο 63,3% των διαφημιζόμενων ταχυτήτων. Όσον αφορά τα δεδομένα για κάθε χώρα ξεχωριστά, οι χώρες με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ήταν η Γαλλία και η Βρετανία, με τα ποσοστά τους στο 40,4% και 44,7% αντίστοιχα. Τρίτη έρχεται η χώρα μας, με 48,6%.

Μικρότερες είναι οι αποκλίσεις στο uploading, όπου ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μέσω συνδέσεων xDSL αντιστοιχεί στο 84,6% των διαφημιζόμενων ταχυτήτων. Πολύ καλύτερη είναι στην εν λόγω κατηγορία και η απόδοση της χώρας μας, με το ποσοστό σε αυτή την περίπτωση να διαμορφώνεται στο 82,2%.

Επίσης, οι διαφορές ήταν σαφώς μικρότερες στις συνδέσεις οπτικών ινών, όπως και στις καλωδιακές συνδέσεις. Για παράδειγμα, η μέση απόδοση στο downloading για όλη την Ευρώπη είναι 91,4 % για τις καλωδιακές συνδέσεις και 84,4 % για τις συνδέσεις οπτικών ινών, συγκριτικά με τις διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Neelie Kroes δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά μεταξύ διαφημιζόμενης και πραγματικής ευρυζωνικής ταχύτητας επιβεβαιώνεται με συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερα δεδομένα αυτού του είδους για να μπορούν να επιλέγουν με πλήρη επίγνωση, γι’ αυτό και θα επαναλάβουμε το εγχείρημα. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα αποτελούν, κατά την άποψή μας, μια επιπλέον απόδειξη της ανάγκης για μια πραγματική συνδεδεμένη ενιαία αγορά».

Καθώς η μελέτη θα συνεχιστεί, η Ε.Ε. ζητά εθελοντές για δύο επιπλέον ετήσιες μετρήσεις, που προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 . Κάθε καταναλωτής μπορεί να μετρήσει τις επιδόσεις του δικού του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου με την ένταξή του στην κοινότητα εθελοντών της χώρας του. Στους επιλεγμένους καταναλωτές, θα αποσταλεί μια μικρή συσκευή που συνδέεται με την οικιακή σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Αυτή η συσκευή θα εκτελεί μια σειρά αυτοματοποιημένων δοκιμών όταν η γραμμή δεν είναι σε χρήση. Θα προσδιορίζει την ταχύτητα και τις επιδόσεις της ευρυζωνικής σύνδεσης.
kathimerini.gr