Χρηματοδότηση 45 έργων με 31,5 εκατ. ευρώ στην οικολογική καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ύψους 31,5 εκατομμυρίων για τα καλύτερα 45 έργα στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας. Επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη έχουν προθεσμία έως τις 5 Σεπτεμβρίου του 2013 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών λύσεων στην αγορά στους εξής 5 τομείς:
  • ανακύκλωση υλικών
  • ύδατα
  • βιώσιμα οικοδομικά προϊόντα
  • πράσινες επιχειρήσεις
  • τομέας τροφίμων και ποτών

45 έργα θα καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προσφορών

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη διείσδυσή του/της στην αγορά. Η πρόσκληση προσφέρει συγχρηματοδότηση έως και 50% του κόστους του έργου και αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 45 νέα έργα κατά το τρέχον έτος.

185 έργα σε εξέλιξη

Σχεδόν 50 έργα δρομολογήθηκαν από την περυσινή πρόσκληση και πάνω από 185 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ των παραδειγμάτων σημερινών συστημάτων συγκαταλέγονται: η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για την επαναχρησιμοποίηση παλιών τούβλων στον κατασκευαστικό κλάδο, παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων απαλλαγμένων από επιβλαβείς χημικές ουσίες, χρησιμοποίηση CO2 προκειμένου να αξιοποιηθεί μια φυσική πηγή Ω-3, και μια νέα τεχνική για την κατασκευή χαλιών.

Ιστορικό του φακέλου

Η οικο-καινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και έχει προϋπολογισμό περίπου 220 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα προϊόντα που βοηθούν την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Η οικο-καινοτομία είναι ένα πράσινο σκέλος του προγράμματος πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας-ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP). Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 είναι ανοικτή μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.