Δια Βίου Μάθηση για Επαγγελματίες (Μέρος 2ο)

Η δια βίου μάθηση δεν περιλαμβάνει μόνο τους εξειδικευμένους φορείς εκπαίδευσης για επαγγελματίες, αλλά και την κατάλληλη επιλογή βιβλίων που λειτουργούν ως βοηθοί, ενισχύοντας έτσι την εκπαίδευση και ενημέρωσή σου. Σε συνέχεια λοιπόν του προηγούμενου άρθρου, παρουσιάζουμε βιβλία για ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία θα σε βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις στις νέες προκλήσεις και ανάγκες της αγοράς. 

Ας δούμε τα βιβλία που θα μπορούσαν να σου φανούν χρήσιμα:

Η επιχείρηση στη νέα εποχή: Βιβλίο των Stuart Crainer και Des Dearlove που «Είναι μια συλλογή συνεντεύξεων που αποκρυσταλλώνει τις επιχειρησιακές θεωρίες μερικών από τους καλύτερους στοχαστές του κόσμου και ξεδιπλώνει ένα πανόραμα επιχειρησιακών ιδεών», όπως αναδεικνύεται και απ’ την περίληψή του.

Συνδεδεμένοι: «Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας […]» όπως τονίζεται και στη σύνοψη του βιβλίου. Οι συγγραφείς του, Nicholas A.Christakis και James H.Fowler, παρουσιάζουν την δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά μπορούν να μας επηρεάσουν. Ένα απ’ τα πιο σημαντικά βιβλία για την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία που βασίζεται σε στοιχεία, μελέτες και παραδείγματα.

How to be a Rockstar freelancer: Βιβλίο των Cyan Ta'eed & Collis Ta'eed που έχει ως στόχο να παρουσιάσει δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, σωστή διαχείριση προϋπολογισμού κλπ.

The Unlimited Freelancer: Βιβλίο των James Chartrand και Mason Hipp, που ανακαλύπτουν νέους τρόπους σχεδίασης της στρατηγικής για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εστιάζοντας στην δημιουργία ομάδας και στην οργάνωση των οικονομικών. 

Creatively Self-Employed: Βιβλίο της Kristen Fischer, που παρουσιάζει πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες από ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να μάθει απ’ τα παραδείγματα και την εμπειρία άλλων επαγγελματιών.orbi.gr