Σέρρες: Φωτοβολταΐκά Συστήματα σε 26 Σχολεία του Δήμου

«Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τοποθετούμε φωτοβολταΐκά συστήματα σε 26 σχολεία του Δήμου Σερρών , στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού». Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών, Πέτρος Αγγελίδης, χθες κατά την επίσκεψη του στο Γυμνάσιο του Λευκώνα, όπου τοποθετούνται φωτοβολταΐκά συστήματα. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 572.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Τα σχολεία στα οποία τοποθετούνται τα συστήματα θα πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ. Από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θα εισπράττουν συνολικά περίπου 70.000-80.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρείται το ποσό που πρέπει να πληρώσουν για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, τα σχολεία που έχουν στις στέγες τους φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως άλλωστε προβλέπεται από το νόμο.

Το καθαρό ποσό που θα απομένει, οι σχολικές επιτροπές θα το διανέμουν στα σχολεία για τις λειτουργικές τους ανάγκες.