2,5 εκατ. ευρώ για καινοτομία στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου

Η καινοτομία και η ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στις «έξυπνες κατοικίες», βρίσκονται στο επίκεντρο ενός νέου προγράμματος που υλοποιείται στην περιοχή της Μεσογείου και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το έργο WIDER– «Green groWing of SMEs: Innovation and Development in the energy sector in mEd aRea» (Πράσινη ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου), συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και με ορίζοντα υλοποίησης έως τον Ιούνιο του 2015.

Δέκα είναι εταίροι του έργου από την Μεσογειακή περιοχή της Ευρώπης και συγκεκριμένα: η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Marche (SVIM) και η Πρωτοβουλία Κεντρικής Ευρώπης από την Ιταλία, ο φορέας MEDICALPS από τη Γαλλία, ο φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης ACC1Ó - The Catalan Company Support Agency και η Διεθνής Ένωση Επιστημονικών Πάρκων (IASP) από την Ισπανία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Algarve από την Πορτογαλία, το Κέντρο Ανάπτυξης της Καρδιάς της Σλοβενίας από τη Σλοβενία και ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Οικονομικής Περιφέρειας του Σεράγεβο από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Μάρκε από την Ιταλία.

Διαφημιστικη Καταχώρηση
Το WIDER που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED, επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους, καθώς αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσης και καινοτομιών αλλά και στη διευκόλυνση των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατά την τοποθέτηση νέων προϊόντων σε όλη την αλυσίδα διανομής της «έξυπνης κατοικίας», με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων σε επτά βιομηχανικές περιφέρεις της περιοχής της Μεσογείου. Το θέμα, σύμφωνα με στελέχη των φορέων υλοποίησης του έργου, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους αυξάνεται. Η τάση αυτή γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει προκλήσεις –όπως για παράδειγμα σε θέματα διαβίωσης- για τις οποίες πρέπει να αναζητηθούν κατάλληλες απαντήσεις. Ταυτόχρονα, δημιουργεί και ευκαιρίες ανάπτυξης μιας νέας αγοράς, η οποία ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό κλάδων και επαγγελμάτων, όπως α) αυτοματισμοί β) δομικά υλικά, γ) ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, δ) κλιματισμός και θέρμανση, ε) σχεδίαση, κατασκευή και ανακαινίσεις κατοικιών, ζ) σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων ασφαλείας, η) παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών, θ) κατασκευή συστημάτων φωτισμού κλπ. που εμπλέκονται ή μπορούν να εμπλακούν, με νέα προϊόντα, στη δημιουργία του ενεργειακά ''έξυπνου'' σπιτιού.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ, στις 27 – 28 Μαΐου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι για συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ (αρμόδιος Αν. Μπούμπουλας, τηλ. 2310/ 370.180).


epixeiro.gr