Ε.Μ.Π.: 2η Eβδομάδα Eπιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με την SO Kwadraat, οργανώνει στο διάστημα 2 έως 8 Ιουλίου 2013, τη 2η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με συμμετοχή ομάδων που κατέθεσαν μια νέα επιχειρηματική ιδέα η οποία συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και διερευνούν τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης.

Κατα τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας επιχειρηματικότητας θα συμμετέχουν 16 ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από μέλη του ΕΜΠ όπως φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ αλλά και αποφοίτους των Σχολών του Ιδρύματος.

Όλες οι ομάδες πρόκειται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να έχουν εξατομικευμένη συνάντηση με εμπειρογνώμονα του Βελγικού μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SO Kwadraat και τα στελέχη της ΜοΚΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση για τις προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησης που θα μπορούσε να έχει κάθε επιχειρηματική ιδέα.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα +30 210 772 2822, +30 210 772 2823 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mke.ntua.gr.