Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Καβάλα η 1η Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Ενέργεια: Χθες, Σήμερα, Αύριο», στο πλαίσιο της εκστρατείας EcoEnergy Campaign.

Εξαιρετικά δημιουργική υπήρξε η διαβούλευση που αναπτύχθηκε κατά την 1η Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Ενέργεια: Χθες, Σήμερα, Αύριο», στη Καβάλα, την 31η Μαΐου, στο πλαίσιο της εκστρατείας EcoEnergy Campaign.

Κατά το πρώτο ενημερωτικό μέρος, εκτός των εισηγητών, συνέβαλαν ιδιαίτερα με τις ουσιαστικές τοποθετήσεις τους ο κ. Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Γρανάς, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Πατακάκης, Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο κ. Μουριάδης Αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας. 

Η ενημέρωση εμπλουτίστηκε με παρεμβάσεις των καθηγητών του ΔΠΘ, κ.κ. Γιώργου Γκαϊντατζή, Γιώργου Συλαίου, Κώστα Τσαγκαράκη, του καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας κ. Δημήτρη Μαρμάνη, του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Νέστου κ. Μάνου Κουτράκη και του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας, κ. Κώστα Παπακωνσταντίνου. 

Κατά τη διάρκεια των θεματικών εργαστηρίων, μέλη της ευρείας Κοινωνίας των Πολιτών με ακαδημαϊκή, περιβαλλοντική, τεχνική, επαγγελματική, σπουδαστική και διοικητική ιδιότητα, ανέπτυξαν τεκμηριωμένα και συζήτησαν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις, οι οποίες προσφέρουν προοπτική για τοπική αειφόρο ανάπτυξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε τοπικό επίπεδο και, βεβαίως, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η προβολή και διατύπωση αντίθετων αλλά και παράλληλων απόψεων, κατέληξε -μέσα από ανοικτό δημοκρατικό διάλογο- στη σύνθεση προτάσεων κοινής αποδοχής, ενώ επισημάνθηκαν οι βασικές αιτίες της υστέρησης στην έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση.

Η προσεχής εκτενής δημοσιοποίηση των προτάσεων αυτών θα συμβάλει στην περαιτέρω σφαιρική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ενημέρωση και συμβολή τους μέσω ανοικτού forum που θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.cisd.gr .

Ταυτόχρονα, οι προτάσεις θα προωθηθούν στη Διοίκηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στα σχέδια και προγράμματα που είναι σε εξέλιξη προς την κατεύθυνση της αειφόρου ενέργειας, ενώ η υλοποίησή τους θα υποστηριχθεί από το CISD με περαιτέρω ενέργειες.

Η δυναμική του γόνιμου διαλόγου που αναπτύχθηκε σηματοδοτεί αφενός την προστιθέμενη αξία της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των συστατικών μερών της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, αφετέρου την αναγκαιότητα σταδιακής ανατροπής πολωμένων αντιλήψεων μεμονωμένων ομάδων, που με την αρνητική τους στάση υπονομεύουν –σε βάρος του κοινωνικού συνόλου- την πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή, προστασία περιβάλλοντος).