Ευρωπαϊκή έρευνα για το Net Metering στα Φ/Β με ελληνική συμμετοχή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί και θα συντονίσει ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για την τεχνολογία Net Metering.

Το ερευνητικό της προώθησης της φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του Net Metering (PV-NET) έχει προϋπολογισμό € 1.3 εκατομμύρια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος MED, το οποίο περιλαμβάνει 13 κράτη μέλη της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών μελών της Μεσογείου – που εργάζονται από κοινού για την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία.

Ιδρύματα από πέντε χώρες θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Maribor, Σλοβενία, το Ενεργειακό Ινστιτούτο Ανδαλουσίας, Ισπανία, ο Οργανισμός για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο Rhone Alpes, Γαλλία, και η Περιφερειακή Υπηρεσία για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Οι αρχές ενέργειας καθώς και οι ηλεκτρικές αρχές στην Κύπρο, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία θα συμμετάσχουν και θα μελετήσουν τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος με σκοπό να υιοθετήσουν αποτελέσματα του.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος εισήγαγε την εφαρμογή του Net Metering πρόσφατα σε μεγάλη κλίμακα για τα οικιακά φ/β.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το Net Metering ξεκίνησε με μια συνάντηση στα τέλη Απριλίου στην Λεμεσό της Κύπρου.
energypress.gr