Ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στο e-Εμπόριο η Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο μαζί με την Πολωνία, σύμφωνα με έρευνα. Η Ευρώπη στο μεταξύ συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα, έχοντας το 2012 συνολικά έσοδα €311.6 δις.

Η έκθεση της Europe B2C Ecommerce 2013 που είδε η EurActiv, έδειξε ότι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία κυριαρχούν στην αγορά.

Ωστόσο, οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές είναι αυτές της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η Ευρώπη (συνολικά και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση) συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική της θέση και μάλιστα πάνω και από τις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, που ξεπέρασε για πρώτη φορά το 2010.

Το 2012 το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο – συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πωλήσεων διαδικτυακών αγαθών και υπηρεσιών όπως κρατήσεις ταξιδιών, εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις και downloads- αυξήθηκε κατά 19% στα €311.6 δις συγκριτικά με τα €294.2 στη Βόρεια Αμερική. Το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο 88.7% του συνολικού ή €276.5 δις.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το 2012 στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη συνέχισαν να κυριαρχούν το Ηνωμένο Βασίλειο (€96 δις), η Γερμανία (€50 δις) και η Γαλλία (€45 δις), ενώ και οι τρεις αντιστοιχούν στο 61% του συνολικού μεριδίου πωλήσεων της Ευρώπης.

Έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες το «νέο κύμα»

Ωστόσο, η σχετική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ ταχύτερη στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία αύξησαν τα ποσοστά τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ 10-15% πέρυσι, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία είχαν ανάπτυξη της τάξεως 20-25%.

Στο μεταξύ, τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κράτη στο εν λόγω πεδίο, μεταξύ 30-40%, ήταν η Πολωνία και η Ελλάδα.

Η Ecommerce λέει ότι το 2013 θα αποτελέσει οριστική ρήξη με το παρελθόν, καθώς το σχετικό μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στα έξυπνα τηλέφωνα και τις ταμπλέτες -αντί των συμβατικών υπολογιστών- θα φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Το 2012, το λεγόμενο «m-commerce» (εμπόριο λιανικής μέσω κινητών συσκευών) αντιστοιχούσε στο 5.5% των συνολικών πωλήσεων, με την πρόβλεψη ότι αυτό το ποσοστό θα εκτοξευθεί το 2013 καθώς αυξάνονται και οι χρήστες έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών.

Απόψεις

Ο Ευάγγελος Αργυζούδης, σύμβουλος της Intrasoft στο τομέα Καινοτομίας και Έρευνας, σχολιάζοντας την έρευνα στην EurActiv.gr, είπε:

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται όλο και πιο γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι ευκαιρίες και ευκολίες που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλες, τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους καταναλωτές. ‘Ομως, είναι πολύ σημαντικό να ξεπεραστούν ακόμα κάποια προβλήματα που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, α) την διευκόλυνση των νέων και υπαρχόντων επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εν μέρει ή αποκλειστικά στο Διαδίκτυο και β) την μεγάλη ανασφάλεια σε ότι αφορά την χρήση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων στο Ίντερνετ, ακόμα και σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από «ψηφιακό αποκλεισμό». Και για τα δύο αυτά θέματα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών και την βελτίωση των διαδικασιών της. Είναι μία πρωτιά που πρέπει να διατηρήσουμε, καθώς ο τομέας αυτός μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης».

EurActiv.gr