Πρώτα εξοικονόμηση και μετά ΑΠΕ λέει η Παγκόσμια Τράπεζα

Στην Κίνα καταγράφηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ παγκοσμίως, όπως επίσης και η σημαντικότερη εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και 13 ακόμα οργανισμών μεταξύ των οποίων ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμης Ενέργειας και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Η έκθεση με τίτλο “The sustainable energy for all global tracking framework” εστιάστηκε σε 20 χώρες που αντιστοιχούν στο 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας (WEC)εκτιμά ότι το 2010 οι ΑΠΕ αντιστοιχούσαν στο 18% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος με στόχο αυτό να φτάσει στο 36%.

Το WEC καλεί τις χώρες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επικεντρώσουν τις πολιτικές τους στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για να γίνει αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων ετησίως ως το 2030 με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται όχι στις ΑΠΕ, αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ειδικότερα: 174 δισ. Ευρώ στις ΑΠΕ, 45 δισ. Ευρώ στην επέκταση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, 394 δισ. Ευρώ στην εξοικονόμηση ενέργειας και 4,4 δισ. Ευρώ στον εκμοντερνισμό των τρόπων μαγειρέματος.

econews.gr