ΓΝΩΜΕΣ: Αυτοβελτίωση και Ανάπτυξη!

«Όσο σκέφτεστε όπως σκέφτεστε σήμερα και όσο ενεργείτε όπως ενεργείτε σήμερα, τόσο θα επιτυγχάνετε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνετε σήμερα».

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Όπου φθάσατε σήμερα και όσα κερδίζετε σήμερα, οφείλονται στις γνώσεις που αποκτήσατε μέχρι σήμερα και στον τρόπο που ενεργούσατε μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε να κερδίζετε περισσότερα, θα πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε διαφορετικά και να ενεργείτε διαφορετικά.

Εάν το αναλύσετε λίγο περισσότερο, αυτόσημαίνει ότι έχετε φθάσει στο όριο των γνώσεών σας και των δεξιοτήτων σας και ότι αυτά που κερδίζετε σήμερα είναι τα περισσότερα που μπορείτε να κερδίζετε, χωρίς να χρειάζεται να μάθετε κάτι νέο και διαφορετικό. Σημαίνει ότι,για να κερδίζετε περισσότερα, πρέπει συνεχώς να μαθαίνετε περισσότερα και να κάνετε περισσότερα.

Η συσσωρευμένη γνώση και η εμπειρία, που έχετε αποκτήσει μέχρι σήμερα, ξεπερνιούνται σιγά-σιγά, μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γνώση διπλασιάζεται κάθε τρία έως πέντε έτη. Αυτό σημαίνει ότι για να παραμείνετε τουλάχιστον στο σημερινό σας επίπεδο, πρέπει συνεχώςνα μαθαίνετε περισσότερα και να διπλασιάζετε τις γνώσεις σας κάθε τρία έως πέντε έτη.

Φανταστείτε ένα γιατρό που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης του. Ένα δικηγόρο που δεν παρακολουθεί τα νομικά θέματα και τις αλλαγές της νομοθεσίας. Ένα μηχανικό που δεν ενημερώνεται για τα νέα υλικά και τους νέους κανονισμούς.Ένα λογιστή που δεν ενημερώνεται για τις αλλαγές στα φορολογικά θέματα. Ένα γεωπόνο που δεν ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους καλλιέργειας και φυτοπροστασίας. Ένα υδραυλικό ή ένα ηλεκτρολόγο που δεν ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες. Έναν επιχειρηματία που δεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς. Μπορούν να σταθούν στην αγορά με απαιτήσεις; Ασφαλώς όχι. Γρήγορα θα ξεπεραστούν από τις εξελίξεις και θα τεθούν στο περιθώριο.

Ότι λοιπόν ισχύει για όλους αυτούς, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Εάν θέλετε να παραμένετε στο προσκήνιο, να παραμένετε ενεργοί και να μην σας ξεπερνούν οι εξελίξεις, πρέπει συνεχώς να βελτιώνεστε!

· Να αποκτάτε νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες, νέες εμπειρίες!

· Να ενισχύετε συνεχώς την ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε στις νέες συνθήκες και αλλαγές!

· Να ενισχύετε συνεχώς τη θέση σας και την αξία σας!

· Να αποδίδετε καλύτερα και να κερδίζετε περισσότερα!

· Να είστε πιο παραγωγικοί, πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί!

Πώς όμως μπορείτε να το επιτύχετε αυτό;

Για να το επιτύχετε αυτό, θα πρέπει:

· Να το θέλετε πολύ!

· Να το αποφασίσετε!

· Να αυτοδεσμευθείτε για συνεχή μάθηση και συνεχή ενίσχυση της αξίας σας και της ανταγωνιστικότητάς σας!

Η απόφαση όμως δεν αρκεί. Επιβάλλεται,τώρα,να κάνετε το πρώτο σας βήμα. Όσο πολύ και να το σκέφτεστε, όσο πολύκαι να το θέλετε, εάν δεν ξεκινήσετε δεν πρόκειται να επιτύχετε τίποτα. Το πρώτο σας βήμα είναι αυτό που έχει σημασία. Εάν δεν κάνετε το πρώτο σας βήμα, δεν ξεκινάτε. «Κάθε μεγάλο ταξίδι αρχίζει με το πρώτο βήμα» (Κομφούκιος).

Πώς όμως θα ξεκινήσετε; Τι γνώσεις πρέπει να αποκτήσετε; Πώς θα τις αποκτήσετε.

Όλα ξεκινούν από τη σκέψη!

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να μαθαίνετε,

· Πως να σκέφτεστε δημιουργικά!

· Πως να αποφασίζετε δημιουργικά!

· Πως να ενεργείτε δημιουργικά!

· Καλύτερες σκέψεις οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις!

· Καλύτερες αποφάσεις οδηγούν σε καλύτερες ενέργειες!

· Καλύτερες ενέργειες οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα!

Ξεκινήστε σήμερα!

· Όσα περισσότερα μαθαίνετε και όσα περισσότερα κάνετε, τόσα περισσότερα θα κερδίζετε, ανεξαρτήτως της πορείας και της κατεύθυνσης της οικονομίας.

· Οι γνώσεις σας και κυρίως η ικανότητά σας να εφαρμόζετε αυτές τις γνώσεις, αποτελούν τα πιο πολύτιμα προσωπικά περιουσιακά σας στοιχεία.

Καλή επιτυχία!