Νέο σεμινάριο για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από το Mediterranean College

Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College με την υποστήριξη του Τομέα Ενέργειας, δημιούργησε και προσφέρει ένα απόλυτα εξειδικευμένο σεμινάριο για την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας. Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ώρες (25 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 5 ώρες Πρακτικής Άσκησης). Η έναρξη του σεμιναρίου έχει προγραμματιστεί εντός Απριλίου 2013.


Το σεμινάριο καλύπτει όλο το γνωστικό πεδίο από τους τρόπους παραγωγής έως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναφέρεται σε όλες τις μορφές ενέργειας (συμβατικές, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, βιομάζα, συμπαραγωγή). Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν στοιχεία υποδομής που αφορούν στο παραγωγικό σκέλος τόσο των συμβατικών όσο και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, στοιχεία των οικονομικών της ενέργειας καθώς και στοιχεία περιβαλλοντικής τεχνολογίας και εκτίμησης επιπτώσεων.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Θερμικές Μηχανές, (Αεριοστρόβιλοι, Ατμοπαραγωγοί, Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως) , 5 ώρες

β. Θερμικοί Σταθμοί παραγωγής Ενέργειας, (Θερμικές Στροβιλομηχανές, Θερμικοί Σταθμοί), 6 ώρες

γ. Διεσπαρμένη Παραγωγή-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή, (Βασικές τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Σύγχρονη Τεχνολογία Συμπαραγωγής), 5 ώρες

δ. Ενεργειακή Οικονομία, (Εισαγωγή στην Ενεργειακή Ανάλυση, Ανάλυση της Ζήτησης Ενέργειας, Οικονομική της προσφοράς Ενέργειας), 4 ώρες

ε. Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Εκτίμηση Επιπτώσεων, (Περιβαλλοντική Διαχείριση, Εκπομπές αερίων ρύπων και τεχνολογίες μείωσης – συγκράτησης), 5 ώρες

στ. Πρακτική Άσκηση, 5 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ, Σχεδιαστές Εγκαταστάσεων Ενέργειας, Τεχνικούς Εγκαταστάσεων καθώς και Τεχνικούς Πωλήσεων Εγκαταστάσεων.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο MediterraneanCollege, Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, www .medcollege .edu .gr, e-mail: info @medcollege .edu .gr