Δράσεις της Lidl για την προστασία του περιβάλλοντος

61 τόνους μπαταριών κατάφερε να συγκεντρώσει στο σύνολο των καταστημάτων της από το 2006 έως σήμερα η Lidl Hellas λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ ΑΕ.
Η συνολική συλλογή των μπαταριών στην Ελλάδα το 2012 έφτασε τους 657 τόνους (περίπου 26.300.000 μπαταρίες). Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται στο 35% των μπαταριών που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά μέσα στο 2011, γεγονός που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, τη στιγμή που οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα κράτη μέλη καθορίζουν τη συλλογή φορητών μπαταριών στο 25% μέχρι το 2012.

Η Lidl Hellas τοποθέτησε σημαντικό αριθμό κάδων στα καταστήματά της και κατόρθωσε να κινητοποιήσει πλήθος καταναλωτών και εν τέλει να συγκεντρώσει 61 τόνους μπαταριών τα τελευταία 6 χρόνια.