Νέο πλαίσιο δασικής ανάπτυξης και δασοπροστασίας

Η χθεσινή μέρα, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, το 1971, ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να καταδείξει τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασίας τους. 

Προβλήματα όπως η λειψυδρία, η απερήμωση, η μείωση της βιοποικιλότητας, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, άπτονται άμεσα της καταστροφής ή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των δασών σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

«Εκτός από ημέρα γιορτής, για όσους ασχολούνται με τα δάση, είναι και ημέρα σκέψης για όλους μας όσον αφορά την κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και την κλιματική αλλαγή, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης.

Ξεκαθάρισε, δε, τη βούληση της κυβέρνησης «να προχωρήσει στη λήψη μέτρων δασικής πολιτικής που θα οργανώσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δασική διοίκηση και θα διαμορφώσουν ένα ουσιαστικότερο πλαίσιο για τη δασική ανάπτυξη και τη δασοπροστασία».

Ειδικότερα, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η πιστοποιημένη υλοτομία, η οργανωμένη κτηνοτροφία, οι ήπιες μορφές τουρισμού και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

«Η εθνική οικονομία θα έχει μακροπρόθεσμα όφελος αν συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό της χώρας η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.

Τόσο ΥΠΕΚΑ όσο και η Ειδική Γραμματεία Δασών, χρηματοδοτούν έργα προστασίας και ανάδειξης των δασών της χώρας, λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της λαθροϋλοτομίας και τη διακίνηση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, ενώ, σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της δασικής νομοθεσίας.

Τέλος, σχετικά με τον ρόλο της δασικής υπηρεσίας, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι διαχρονικά έχει δείξει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό έργο, προσθέτοντας, πως επανειλημμένα στήριξε τις παραδασόβιες κοινωνίες, συνέβαλε στην ανάπτυξη των ευαίσθητων ορεινών περιοχών και διαχειρίστηκε αειφορικά τα δασικά οικοσυστήματα, τόσο ως πλουτοπαραγωγικό πόρο, όσο και ως πόρο αναψυχής.

thousandnews.gr