Υπηρεσίες Δόμησης: Ορισμένες επιμένουν στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν μηχανικοί με υποθέσεις νομιμοποίησης ά αλλαγής χρήσης με χορήγηση άδειας δόμησης. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει η προτροπή για ΚΑΝ.ΕΠΕ. από τους στατικούς ορισμένων ΥΔΟΜ, ενώ ο έλεγχος υπάρχοντος είναι απλούστερος. Και είναι απλούστερος διότι μπορεί να γίνει για υπάρχοντα κτίρια βάσει του ΕΑΚ2003 και του Παραρτήματος Ε. Αυτό λύνει τα χέρια για τους μελετητές στατικών, καθώς αν αποδείξουν την επάρκεια του κτιρίου μεσω των μέχρι πρότινος συνήθων και βατών ελέγχων υπάρχοντος, δεν περνούν στην εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ., ο οποίος είναι αυστηρότερος και οδηγεί σε ανυπολόγιστες ενισχύσεις για απλά κτίρια της περιόδου 1954-1995.

Υπάρχει το έγγραφο ερμηνεία του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ για το θέμα, το οποίο είναι το υπ' αρίθμ. 37142/12.09.2013 που καθορίζει αυτή τη μελετητική δυνατότητα.

Επίσης κατά την έκδοση άδειας δόμησης δεν γίνεται έλεγχος στατικών, αλλά θεώρησή τους από τον αρμόδιο Υπάλληλο, με συνοπτικές διαδικασίες και με όλη την ευθύνη στον μελετητή.

Η πληροφορία αφορά όλους τους μηχανικούς που έχουν μια βατή αλλαγή χρήσης, νομιμοποίηση, ή άλλη υπόθεση μικροαλλαγής που απαιτείται όμως για την έκδοση άδειας δόμησης έλεγχος υπάρχοντος, αλλά υπάρχει με τον αρμόδιο υπάλληλο διχογνωμία ως προς το κανονιστικό, δηλαδή ως προς το ποιο κανονισμό εφαρμόζουμε και γιατί.

Δείτε παρακάτω το έγγραφο:


buildnet.gr