Σεμινάριο για την Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη


Στις 3-4 Απριλίου και ώρες 15.00-21.00, στο Ξενοδοχείο Novotel στην Αθήνα και στις 24-25 Μαϊου και ώρες 17.00-21.00 την πρώτη ημέρα & 09.00-17.00 τη δεύτερη ημέρα στα κτίρια Human Asset στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας: Τάσεις και Προοπτικές στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά".

Η καλλιέργεια και η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Το 12ώρo αυτό σεμινάριο υλοποιείται υπό τη μορφή εργαστηρίου-workshop όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να «ανακαλύψουν» και να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από μελέτες περίπτωσης (casestudies), πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας. Η εισήγηση ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης και συνειδητοποίησης των συμμετεχόντων ως προς την έκταση και το μέγεθος των ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν/αναπτύξουν ώστε να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα στο πεδίο αυτό.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παροχή γνώσης στους συμμετέχοντες σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτικά είδη καθώς και του τρόπου προώθησης των πρωτογενών ή/και δευτερογενών προϊόντων τους στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά.

Η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων της αγοράς των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από επιτυχημένες επιχειρήσεις του τομέα καθώς και των εξελίξεων σε επίπεδο εφαρμοσμένης γεωπονικής έρευνας αποσκοπεί στη δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως Επιχειρηματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα και όχι ως απλών καλλιεργητών ή/και μεταποιητών, μετατρέποντας την κάθε δυσκολία σε ευκαιρία.

Θεματολογία
 • Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
 • Η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Χρήσεις, ιδιότητες και προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και παραγωγικής διαδικασίας
 • Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δράσης: entrepreneurship και start-ups
 • Η έννοια του marketing
 • Τάσεις και εργαλεία στο on-line marketing: gamification, data visualization κ.ά.
 • Νέα μορφή Ηγεσίας έχοντας ως «οδηγό» το «Είμαι-Ποιώ-Έχω» και ως «κέντρο» το «όραμα»
 • Διαχείριση Έργων: σχεδιασμός και διαχείριση φυσικού αντικειμένου, χρονοπρογραμματισμός, προϋπολογισμός, ποιότητα, επικοινωνία, ανθρώπινοι πόροι
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης με Εξαγωγική Κατεύθυνση: «why»-«how»-«what», επιχειρηματικό σχέδιο

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η Δήμητρα Ζερβάκη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς ή/και φυτωριούχους που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών, σε ιδιώτες που είτε είναι κάτοχοι γης και θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες καλλιέργειες, επενδυτές που βλέπουν την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία, σε στελέχη εταιριών που σκέφτονται την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ως μία ευκαιρία για αλλαγή επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στελέχη κυβερνητικών οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θέλουν να προσφέρουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, Συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε ανθρώπους που ασχολούνται με την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και της ευεξίας, Φαρμακοποιούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης των ελληνικών φυτογενετικών πόρων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό: Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές, Δραστηριότητες, Ασκήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες και το κόστος του ανέρχεται στα 160 ευρώ, ενώ για εγκαιρη κράτηση θέσηςυπάρχει έκπτωση -10%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: training@humanasset.com αναγράφοντας στο θέμα "Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά" περισσότερες πληροφορίες. Για να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής πατήστε εδώ.

epixeiro.gr