Πρόγραμμα μαθητείας για αποφοίτους δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών ( 2010-2011 και 2011-2012) καθώς και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους (19.02.13).

Μέσω του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η μαθητεία παρέχεταιπέντε ημέρες εβδομαδιαίως, έξι ώρες την ημέρα.

Στους απόφοιτους που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα χορηγείται μηνιαία υποτροφία 300 € και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Στόχος του προγράμματος μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίεςαποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην παρούσα φάση (Α' ΚΥΚΛΟΣ), έχουν εγγραφεί 368 επιχειρήσειςκαι έχουν προσφέρει 531 θέσεις μαθητείας σε όλη την Ελλάδα (εξαιρουμένων επιχειρήσεων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου).

Οι εγγραφές και η επιλογή θέσεων μαθητείας από αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, πραγματοποιούνται από τις 19.02.2013 έως τις 08.03.2013, στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον Α' ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01.04.2013 – 05.04.2013.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύληwww.mathiteia4u.gov.gr και στα τηλέφωνα 210 344 3364, 210 344 2059, 210 344 3361, 210 344 2329, 210 344 2062, και 801 11 801 84.

naftemporiki.gr