ΓΝΩΜΕΣ: Η δουλειά του επιχειρηματία!

Με τι ασχολείται ο επιχειρηματίας κάθε μέρα;


Εύλογο ερώτημα, καθώς οι απαντήσεις που επιδέχεται είναι πολλές και εξαρτώνται από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του καθενός.

Μια απλή απάντηση που θα έδινε ο καθένας είναι ότι ο επιχειρηματίας ασκεί επιχειρηματικότητα. Ωστόσο αυτή η απάντηση είναι εντελώς αόριστη, καθώς δεν δίνει απαντήσεις στο τι ακριβώς κάνει και πως ακριβώς το κάνει.

Η καλύτερα απάντηση έρχεται από τον ορισμό της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον οποίο, «επιχειρηματικότητα είναι η τέχνη της επίλυσης προβλημάτων για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών, με επικερδή τρόπο, πιο γρήγορα από άλλους».

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ο επιχειρηματίας καθημερινά λύνει προβλήματα. Προβλήματα που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων. Ανεξαρτήτως του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, η μοναδική έγνοια του επιχειρηματία είναι η επίλυση προβλημάτων. Προβλήματα με το προϊόν, το marketing, την οργάνωση, τη διοίκηση της επιχείρησης, τους πελάτες, τις Τράπεζες, τους προμηθευτές, τις υπηρεσίες, τους Φορείς κ.λ.π.

Αναλύοντας τη δουλειά του επιχειρηματία, βλέπουμε ότι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι αυτός έχει στη διάθεσή του 24ώρες το 24ωρο για να σκεφθεί, να αποφασίσει, να δραστηριοποιηθεί και να αναπαυθεί. Ως εκ τούτου πρέπει να διαχειριστεί τον χρόνο του αποτελεσματικά και να ολοκληρώσει όσες περισσότερες δουλειές μπορεί. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη στόχων, την ύπαρξη προγράμματος δράσης, την ύπαρξη χρονοδιαγράμματος επίτευξης και τη συνεχή αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων.

Για να μεγιστοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα, πρέπει να είναι πιο παραγωγικός, πιο αποδοτικός και κυρίως πιο αποτελεσματικός. Αυτό προϋποθέτει γνώσεις, ταλέντο, δεξιότητες, εμπειρίες, ψυχικές αρετές και ψυχικές αντοχές.

Συνοψίζοντας την δουλειά του επιχειρηματία, θα λέγαμε ότι επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος εκείνος που:
  • Έχει όραμα
  • Βάζει στόχους
  • Σχεδιάζει
  • Προγραμματίζει
  • Δεσμεύεται για την επίτευξή τους
  • Αξιοποιεί τον χρόνο του
  • Κάνει καθημερινά κάτι που τον φέρνει πιο κοντά στον στόχο του.