Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: "Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό"

"Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" είναι ο τίτλος του νέου Κύκλου Ομιλιών που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων
"Επιστήμης Κοινωνία" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Οι ομιλίες πραγματοποιούνται από τις 5 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου, κάθε Τρίτη (ώρα 19.30), στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). 

Στόχος των ομιλιών είναι να αναδειχθούν τα οφέλη από τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου με χρήση νέων τεχνολογιών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 (19.30)

"Πέρα από το Ανοικτό Λογισμικό: Ανοικτές Τεχνολογίες, Πρότυπα και Δεδομένα στην υπηρεσία της Ανάπτυξης, της Γνώσης και του Πολιτισμού"

  • Δημιουργώντας ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα για το πολιτιστικό απόθεμα στην Ελλάδα
Δρ Νίκος Χούσος, Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
  • Καλλιεργώντας το οικοσύστημα των ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα
Δρ Πρόδρομος Τσιαβός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
  • Οι ανοικτές τεχνολογίες και πώς ενδυναμώνουν την ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία
Θεόδωρος Καρούνος, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
  • Το νέο ανοικτό τοπίο των εφαρμογών στις κινητές συσκευές
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ)
  • Ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες SaaS για τους φορείς έρευνας και πολιτισμού 
Δρ Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Συστημάτων και Δικτύων, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Στο τέλος των ομιλιών ακολουθεί συζήτηση με το κοινό.

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα: