Νομιμοποιούνται οικιστικές περιοχές μέσα σε δάση

Τη νομιμοποίηση οικιστικών περιοχών μέσα σε δάση, επικυρώνει με νόμο το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση να είναι εντός σχεδίου ή προϋφιστάμενοι του 1923,να έχουν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες ή άλλες αμφισβητήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση του κτηματολογίου το ΥΠΕΚΑ, φέρνει ειδική ρύθμιση με την οποία όλες οι οικιστικές εκτάσεις που τα προηγούμενα χρόνια αμφισβητήθηκαν από την διοίκηση ως δασικές με τους όρους που προαναφέραμε, στο εξής νομιμοποιούνται και επιτρέπονται σε αυτές δικαιοπραξίες (επισκευές, τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, πωλήσεις) που είχαν παγώσει λόγω αμφισβήτησης του χαρακτήρα τους. Ο νόμος διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάτοχος της έκτασης να έχει την νομή της για δέκα έτη με νόμιμο τίτλο ή για 30 χρόνια χωρίς τίτλο. Οι περιοχές αυτές θα εξαιρούνται της υποχρέωσης για κύρωση δασικών χαρτών.

«Ορίζεται ότι δεν υπάγονται στη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από εγκεκριμένους οικισμούς. Τα σχέδια πόλεων και οι συναφείς διοικητικές πράξεις αποτελούν νόμιμο λόγο απώλειας του δασικού χαρακτήρα ενός ακινήτου» αναφέρει ο νόμος.

Σύμφωνα με το υπουργείο μέχρι σήμερα, για κατόχους ακινήτου, χωρίς κτίσμα ή με πολύ μικρό κτίσμα, εντός σχεδίου (άνω των 2000τ.μ) μπορούσε το δημόσιο να αξιώσει την κυριότητα του ακινήτου και να χαρακτηρισθεί ως δασικό. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με ιδιοκτήτες που το ακίνητό τους είτε ήταν μικρότερο των 2000 τ.μ. είτε καλυπτόταν περισσότερο από 30% του συντελεστή δόμησης της περιοχής όπου βρισκόταν. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση του ιδίου νομικού προβλήματος αποτελούσε νομικό παράδοξο, υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ δημιουργώντας αδικίες σε βάρος των πολιτών. Ο νόμος καταργεί το όριο των 2.000 τ.μ και όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που είναι εντός σχεδίου, δεν θα μπορούν να χαρακτηριστούν δασικά.

Το πρόβλημα με τις οικιστικές περιοχές σε δάση είχε προσπαθήσει να επιλύσει το 2010, η τέως υπουργός ΠΕΚΑ , Τίνα Μπιρμπίλη με την ψήφιση του νόμου 3889/2010 περί δασικών χαρτών. Ο νόμος προέβλεπε ότι για τις αμφισβητούμενες περιοχές απαιτούνταν η σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου ότι το οικόπεδο δεν είναι δασικό, όμως η ρύθμιση ατόνησε.

Με άλλες διατάξεις στο ίδιο νομοσχέδιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος φωτίζει άλλη μία γκρίζα πολεοδομικά ρύθμιση. Ανοίγει το δρόμο για την δόμηση στα τυφλά οικόπεδα (οικόπεδα που μπορούν να δομηθούν με την υποχρέωση παραχώρησης λωρίδας γης στον οικείο δήμο ώστε να αποκτούν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο), που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, η οποία είχε ανασταλεί τα τελευταία τρία χρόνια λόγω ασαφειών του υπουργείου. Για τα τυφλά οικόπεδα προβλέπεται ότι θα μπορούν να οικοδομηθούν εφόσον εκκρεμούν σχετικά αιτήματα ιδιωτών σε ΟΤΑ άνω των τριών μηνών.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες στο Κτηματολόγιο
Με στόχο την επιτάχυνση του κτηματολογίου που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η κυβέρνηση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο έργο, για το οποίο διατυπώνεται μεγάλος προβληματισμός και από τους δανειστές μας.

Σε πρώτη φάση μειώνονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης των διαγωνισμών άνω του 70%. Μέχρι σήμερα, από τα 38 εκατομμύρια σχεδόν συνολικά δικαιώματα, έχουν πλήρως κτηματογραφηθεί τα 7 εκατομμύρια, τα 15 περίπου εκατομμύρια βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ για τα 16 εκατομμύρια θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί. Το έργο από το 2008 χρηματοδοτείται μόνο από τους πολίτες, μέσω των σχετικών τελών.

Οι διαγωνισμοί μέχρι σήμερα αποτελούνταν από 3 στάδια (τυπικό έλεγχο, τεχνική αξιολόγηση, οικονομική αξιολόγηση). Αναμορφώνονται τα δύο πρώτα στάδια, σε δύο, με σκοπό να αποφευχθούν οι περισσότερες ενστάσεις επί της διαδικασίας. Επιπλέον, μειώνεται το κόστος, λόγω μεγαλύτερης βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς.

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να προκηρυχθούν μέχρι τον Ιούνιο οι διαγωνισμοί για τα 16 εκατομμύρια εκκρεμών δικαιωμάτων. Σκοπός της επιτάχυνσης είναι μέσα σε 8 μήνες να αναδειχθούν οι πρώτοι ανάδοχοι και σε 12 μήνες να έχουν ανατεθεί.

Ενδυναμώνεται η λειτουργία του θεσμού του Κτηματολογίου με τη διάθεση τεχνογνωσίας και προσωπικού από την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» προς τα Κτηματολογικά Γραφεία που θα συσταθούν. Ανατίθενται σε αυτήν αρμοδιότητες οργάνωσης, διάρθρωσης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και εποπτείας της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Οι ρυθμίσεις γίνονται σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα πρώτα κτηματολογικά γραφεία θα λειτουργήσουν σε Πάτρα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. Κατά την διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών τον κεντρικό έλεγχο έχει η Κτηματολόγιο ενώ οι αρμόδιες διευθύνσεις δασών θα μπορούν να παρεμβαίνουν με ενστάσεις όπου κρίνουν σκόπιμο.

Τέλος καθιερώνεται ότι το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται στο εξής να υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας σε κάθε περιοχή που θα εντάσσεται στο μέλλον στο Κτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η πλήρης καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, ώστε να είναι δυνατή η ανάδειξη και αξιοποίησή της. Το δημόσιο αναλαμβάνει την ίδια υποχρέωση που έχουν οι πολίτες για την καταγραφή των δικαιωμάτων του.

Περιορίζεται επίσης οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς εισάγεται η ατελώς υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία, τροποποιείται η σύνθεση των επιτροπών ενστάσεων και καθιερώνεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της ένστασης στους θιγόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο.