ΓΝΩΜΕΣ: Η δύναμη που ζητά σήμερα η επιχείρηση βρίσκεται στη σωστή διοίκηση των ανθρώπων της

του Μάρκου Γ. Βάλβη* |

Η αλλαγή είναι διάχυτη στις μέρες μας. 
Πολλές οργανώσεις και επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν ένα σκληρό ανταγωνισμό και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Για να επιβιώσουν, επενδύουν το χρόνο τους και τους πόρους τους και αλλάζουν τα προγράμματά τους έτσι ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. 

Η πίεση θα έλεγα ότι είναι συντριπτική. 

Ο χρόνος είναι τόσο σημαντικός, που πρέπει να είμαστε μπροστά από τους ανταγωνιστές μας και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η περίοδος της ακατάπαυστης αλλαγής είναι πάνω μας και ως εκ τούτου πρέπει να μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτή με νέες και ευέλικτες μεθόδους, οργανωτικές δομές και πρακτικές, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας ή ο οργανισμός μας. 

Οι επιχειρήσεις, είναι βέβαιον, χρειάζονται τη βοήθεια των εργαζομένων, για να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα τους και τη φαντασία τους, ώστε να δημιουργήσουν νέες ιδέες, που με αυτές θα προχωρήσουν δημιουργικά, θα επικρατήσουν και θα ευημερήσουν. Χρειάζονται την αποτελεσματική λειτουργία του Human Resources (Ανθρώπινοι Πόροι) για να δημιουργηθεί αξία και να παραχθεί αποτέλεσμα. 

Με τα εύστροφα και ευέλικτα σχήματα θα προσδώσουν στην επιχείρησή τους μεγαλύτερη αξία, ταχύτητα, χάρη, επιδεξιότητα, προτάσεις και λύσεις ανανέωσης. Όπως αντιλαμβάνεσθε η μόνη απάντηση είναι, ότι όλοι, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, πρέπει να αλλάξουμε και να κινηθούμε πέραν από τους φόβους μας και τις προκαταλήψεις μας. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, αλλά όμως δεν είναι ούτε πληκτικό ούτε χωρίς ανταμοιβές. 

Το «πως» της επιχειρούμενης αλλαγής. 

Θα υφίσταται ομαδική εργασία στην επιχείρηση και είναι γνωστό σε όλους ότι η ομαδική εργασία απαιτεί συμμετοχή, συνεργασία και πλουραλισμό. 

Πρέπει όλοι να εργάζονται μαζί και να ενεργούν συλλογικά. 

Πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι ευέλικτοι στο πως εργάζονται και να αγκαλιάσουν τη νέα τεχνολογία. 

Η ανταλλαγή ιδεών είναι πλούτος για την επιχείρηση. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν νέες ιδέες, νέες διαδικασίες και νέες πρακτικές, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τους άλλους ανταγωνιστές. 

Πρώτιστο μέλημα, η ενδυνάμωση του ηθικού των εργαζομένων, επενδύοντας σε αυτούς. 

Πρέπει να είναι όλοι περισσότερο ανοικτοί στην καθοδήγηση της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι να είναι ικανοί να καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να βαθύνεται η αλλαγή, που κυριαρχεί, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και στην κοινωνική και προσωπική ζωή. 

Πραγματευόμαστε την αλλαγή σαν μία εξελικτική διαδικασία και διεργασία, αλλά και σαν μία διαδρομή, από την οποία θα μάθουμε από τα λάθη μας και τον ειλικρινή διάλογο. Η Διοίκηση Προσωπικού ή η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, οι αλλαγές και τα προγράμματα δράσης της επιχείρησης αποτελούν τον άξονα και τη βάση για την επιτυχία των επιχειρήσεων. 

Σε αυτά τα τρία βασικά θέματα επιβάλλεται ιδιαίτερα σήμερα, μία πλήρη ευθυγράμμιση, για να είναι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θετικά για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. 

Το ανθρώπινο δυναμικό ή οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Γιατί μέσα στις συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού, της παγκοσμιοποίησης, της απελευθέρωσης των αγορών, των συνεχών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας, του φοβερού ασταθούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το μόνο που βοηθά, ενδυναμώνει και ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ο άνθρωπος. 

Και πιο συγκεκριμένα: 

Τα προσόντα των εργαζομένων, η διάθεσή τους να δουλέψουν, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που παίρνουν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιης αντιμετώπισής τους, η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στους στόχους της εταιρίας τους, όλα συμβάλλουν, επιδρούν και διαμορφώνουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση των πελατών, την εικόνα, τη φήμη, την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Αυτά όλα μέσα στην επιχείρηση αντιμετωπίζονται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων . 

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων χρειάζεται να ασχοληθεί με την πρόκληση της αλλαγής και να ανασυνταχθεί αφενός και να ανασυντάξει αφετέρου το περιβάλλον της επιχείρησης. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να κινηθεί στο νέο πλέγμα σχέσεων που έχει δημιουργηθεί και να χειρισθεί τις αλλαγές με επιδεξιότητα, ώστε το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης να ευθυγραμμισθεί πλέον στις νέες απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργήσει αξία και να δώσει αποτελέσματα. Πρέπει τα παραγόμενα αποτελέσματά της να είναι: Στρατηγική εκτέλεση, Διοικητική επάρκεια και ικανότητα, Συμβολή και συνεισφορά των εργαζομένων και ικανότητα για αλλαγή και μετασχηματισμό . 

Πρέπει η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας και όποιος ενδιαφέρεται, για την ανάπτυξη και την πρόοδο της επιχείρησής του, κυρίως στη χώρα μας, να δώσει το απαιτούμενο βάρος στη Διοίκηση Προσωπικού με την απαιτούμενη στελέχωσή της, από άξιο προσωπικό, κατηρτισμένους επαγγελματίες και «οπλισμένους» με την κατάλληλη εμπειρία. 

Το κτίσιμο της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη δύναμη που χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις. 

1. Πιστεύω και προϋποθέσεις 
 • Ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 • Ότι ο στόχος πρέπει να είναι όχι απλώς η συμμόρφωση με τους κανόνες, αλλά και δέσμευση των εργαζομένων. 
 • Ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιλέγονται και να αναπτύσσονται προσεκτικά. 

2. Στρατηγικά χαρακτηριστικά 
 • Λόγω των παραπάνω παραγόντων, οι αποφάσεις της Διεύθυνσης των Ανθρωπίνων Πόρων είναι στρατηγικής σημασίας. 
 • Η ανάμειξη της Διοίκησης είναι απαραίτητη. 
 • Οι πολιτικές της Διεύθυνσης των Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να εντάσσονται στην επιχειρησιακή στρατηγική – απορρέοντας από αυτές και συμβάλλοντας σε αυτές. 

3. Σημαντικός ο ρόλος των Διευθυντών 
 • Επειδή η Διεύθυνση των Ανθρωπίνων Πόρων είναι σημαντική για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικό για την επιχείρηση να ασκείται από ειδικευμένο προσωπικό 
 • Οι διευθυντές χρειάζεται να συνεργάζονται στενά και ως αποδέκτες και ως οδηγοί της πολιτικής των Ανθρωπίνων Πόρων. 
 • Πολύ περισσότερη προσοχή θα έπρεπε να δοθεί στη διαχείριση αυτών των ίδιων των διευθυντών. 

4. Κλειδιά - μοχλοί 
 • Η διαχείριση παιδείας είναι πιο σημαντική από τη διαχείριση διαδικασιών και συστημάτων. 
 • Ενεργή δράση στην επιλογή, επικοινωνία, εκπαίδευση, ανταμοιβή και ανάπτυξη. 
 • Ανασυγκρότηση και ανασχεδιασμός εργασιών ώστε να υπάρχει επιμερισμός καθηκόντων και εξουσιοδοτήσεων. 

Εάν δεν διεισδύσουμε σε όλο αυτό το οικοδόμημα της ανθρώπινης σχέσης, παντρεύοντας συγχρόνως την θεωρία και την πράξη και έχοντας μέσα μας την σπίθα της δημιουργίας δεν πρόκειται εύκολα και αποτελεσματικά να λύσουμε σημαντικά προβλήματα της επιχείρησης. 

* Ο κ. Μάρκος Γ. Βάλβης είναι Συγγραφέας και Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας Synergy Solution m.v.p. A.E.