Ενίσχυση 30 εκατ. ευρώ στους πρατηριούχους για την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.κ. Γ. Στουρνάρα και Κ.Χατζηδάκη, για τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ύψους € 30.000.000 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να εγκατασταθούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών.

Η διαδικασία προβλέπει την παροχή ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων προκειμένου να καλύψουν μέρος της δαπάνης που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος διαχείρισης των εισροών και των εκροών στα πρατήριά τους.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ' αποκοπή συγκεκριμένου ποσού για κάθε μέρος του συνολικού συστήματος. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών. Στον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών καυσίμων κάθε πρατηρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα: Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών 1.500 € ανά πρατήριο
  • Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών 1.250€ ανά πρατήριο
  • Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) 500 € ανά πρατήριο
  • Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι 400 € ανά δεξαμενή
  • Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων: Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ 300 € ανά πρατήριο
  • Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 200 € ανά πρατήριο
Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για την αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσους δεν εγκαταστήσουν τα συστήματα. Θα προβλέπεται αναστολή της άδειας λειτουργίας, ακόμη και πλήρης ανάκλησή της.

imerisia.gr