287 νέες εντάξεις στη δράση digi-retail, συνολικού Π/Υ 10,2 εκατ. ευρώ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη 287 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Τα 287 νέα σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 10,2 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (Δημόσια Δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» έως σήμερα ανέρχονται σε 2.816 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 124,6 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Δείτε εδώ τα νέα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια.

epixeiro.gr