Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για Ελλάδα και εμπόριο

«Προτάσεις ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Αναπτυξιακής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για Ελλάδα και εμπόριο»

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι πιο καθοριστικές από ποτέ για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού εμπορίου. Η ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού κάθε Ελληνικής Περιφέρειας θα πρέπει να είναι βασική στρατηγική επιλογή, για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Τελικός στόχος μας είναι να δημιουργηθεί βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, με τελικό σκοπό την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.

Το προβλήματα και οι προτεραιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι ακριβώς οι ίδιες: η ρευστότητα και η χρηματοδοτική υποστήριξη, η γραφειοκρατία και η απλοποίηση των κανονισμών και τέλος το επιχειρηματικό περιβάλλον και η θέσπιση ενός φορέα οικονομικού διαλόγου στην ΕΕ για τις ΜμΕ.

Η στοχοθέτηση που τίθεται από την στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020» είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Ειδικά για την επιχειρηματικότητα, η λέξη-κλειδί είναι η ανταγωνιστικότητα, η οποία θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη χρήση νέων τεχνολογιών, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για επενδύσεις και την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στα δεδομένα της οικονομικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση.

Ζητούμενο είναι στον προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020 να καταστεί σαφές ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα για την ελληνική πραγματικότητα και ότι πρέπει να διευρυνθούν σημαντικά τόσο το πεδίο των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όσο και οι κατηγορίες των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η εμπορική δραστηριότητα για μεγάλο διάστημα δεν ήταν επιλέξιμη προς χρηματοδότηση ή ότι επιχειρήσεις που εμφάνισαν λόγω κρίσης μια σημαντική κάμψη στο τζίρο τους, έμεναν έτσι εκτός των ορίων που έθετε το ΕΣΠΑ για τη δυνατότητα λήψης κρατικών ενισχύσεων, συνιστούν κατά την εκτίμησή μας, αδικαιολόγητοι περιορισμοί για μια περίοδο, όπως η επόμενη προγραμματική περίοδος, κατά την οποία η ελληνική οικονομία πρέπει να εξαντλήσει σε όλο το φάσμα της τις δυνατότητες χρηματοδότησης που μπορεί να έχει από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Συνεπώς, είναι κρίσιμο να τεθεί κατά την προγραμματική διαπραγμάτευση το θέμα της χαλάρωσης των όρων επιλεξιμότητας δράσεων και επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του εμπορίου κρίνεται επιβεβλημένη, ενώ είναι σκόπιμο να υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη δημιουργία διαμετακομιστικών υποδομών και συστημάτων στα λιμάνια της χώρας που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυναμικότητα των ελληνικών λιμένων ως μηχανισμών διεξαγωγής εμπορευματικής δραστηριότητας και πρόσβασης τόσο από το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό.

Το νέο κοινοτικό πακέτο στήριξης που αφορά στην περίοδο 2014-2020, δηλαδή το ΕΣΠΑ ΙΙ, θα ονομάζεται «Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης», αποδίδοντας το «Partnership Agreement», ενώ θα διαθέτει σημαντικούς πόρους περίπου 14,5 δις ευρώ με δυνατότητα επιπλέον αύξησης 2 δις ευρώ. Τα νέα κοινοτικά κονδύλια θα απαιτούν περισσότερες δεσμεύσεις και αυστηρότερους κανονισμούς για να απορροφηθούν αυτήν τη φορά χωρίς καθυστερήσεις.

Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση το νέο συνολικό κοινοτικό πακέτο, με τα κονδύλια για τη γεωργία, την ανεργία, τη φύλαξη των συνόρων θα ανέλθει στα 36 δις, είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και απαιτείται για την περίοδο 2014-2020 προσεκτικός και έγκαιρος καθορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων και προτεινόμενων έργων.

Η ΕΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών τίθεται στην διάθεση του ΥπΑΝΥΠ και θα συμμετάσχει εθελοντικά στα επόμενα στάδια της διαδικασίας του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και στην εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση δεδομένων από όλες τις ελληνικές περιφέρειες.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης στην ομιλία του στην εκδήλωση της ΕΕ με θέμα την Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα εξής:

«.....Στο ερώτημα γιατί θα πρέπει να εμπιστευτεί κανείς τους Έλληνες μικρομεσαίους, η απάντηση είναι απλή: όσοι Έλληνες κατάφεραν να αντέξουν και να σταθούν όρθιοι στην παρατεταμένη ύφεση και να επιβιώσουν σε μία αγορά καχεξίας, αξίζουν την εμπιστοσύνη των γηγενών, των ομογενών, των Ευρωπαίων και των παγκόσμιων επενδυτών.

Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις την τελευταία τριετία στην κυριολεξία «τα είδαν όλα» ενώ πέρασαν ένα σκληρό «τεστ κοπώσεως» κρίσης και ύφεσης που δίνει το δικαίωμα σε όσους άντεξαν να διεκδικούν ένα άτυπο ISO αντοχής και αξιοπιστίας «Europe 2020».

Η ανάπτυξη είναι σύνθετη έννοια και δεν σημαίνει απλά αύξηση και μεγέθυνση, αλλά κυρίως δημιουργία εισοδήματος, θέσεων εργασίας, προστιθέμενης αξίας και κέρδους. Η επιστροφή σε ένα παραγωγικό και έξυπνο μοντέλο ανάπτυξης θα γίνει βήμα-βήμα και σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών όπου θα νιώθουμε όλοι ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχει μόνο η Ελλάδα αμαρτίες και ευθύνες αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξίσου. Το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα επελέγη ο υπερδανεισμός και όχι οι επενδύσεις πρέπει κάποτε ν' απαντηθεί.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «μικρή» Ελλάδα με τις θυσίες της κατάφερε εν μέρει να ενώσει την διχασμένη οικονομικά Ευρώπη και να γεφυρώσει τις αντίθετες απόψεις των ισχυρών του Βορρά και των αδύναμων χωρών του Νότου. Η προτροπή της Ευρώπης «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» επιβεβαιώνει τις προσπάθειες εξωστρέφειας του ελληνικού εμπορίου που προσπαθεί να πείσει ότι είναι επένδυση η διατήρηση και στήριξη των ΜμΕ και η μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε μικροεξαγωγείς. 

Επιπλέον, σημαντική βοήθεια στην έλλειψη ρευστότητας της αγοράς θεωρεί η ΕΣΕΕ την αξιοποίηση των δομών των Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και τη μετεξέλιξή τους σε μια Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων που θα μπορεί άμεσα να διοχετεύει στην πραγματική οικονομία τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ας ελπίσουμε ότι μετά το διήμερο προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα αντιμετωπίσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες φιλικά και αλληλέγγυα και θα στραφούμε πλέον όλοι μαζί στην προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής πραγματικής οικονομίας...».