Σάρωσαν τα φωτοβολταϊκά στη χθεσινή ηλιοφάνεια – Εκτός λειτουργίας 17 μονάδες της ΔΕΗ

Μεγάλη μείωση της συμμετοχής των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην κάλυψη της ζήτησης σημειώθηκε τη Δευτέρα, χάρη στη μεγάλη ηλιοφάνεια. 

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το euro2day.gr, με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η μεσημεριανή ώρα αιχμής είχε τα χαρακτηριστικά της ζήτησης κατά τις νυκτερινές ώρες. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης ικανοποιούνταν από τις συνδεμένες μονάδες φωτοβολταϊκών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 3 το μεσημέρι, οι συμβατικές μονάδες κάλυψαν μόλις 4.099 μεγαβάτ, μέγεθος που, πριν την έκρηξη των ΑΠΕ, ίσχυε μόνο τις νυκτερινές ώρες. Το φαινόμενο θα ενταθεί τους επόμενους μήνες με την καλοκαιρία. 

Επίσης επισημαίνεται ότι εχθές βρίσκονταν εκτός λειτουργίας 17 μονάδες της ΔΕΗ και ιδιωτών, ισχύος περίπου 2.400 μεγαβάτ (5 λιγνιτικές, 4 πετρελαίου και 8 φυσικού αερίου). 

Με βάση τα νέα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ως χώρα καλύπτουμε μεγάλο μέρος της ζήτησης ηλεκτρικού με παραγωγή από ΑΠΕ. 

Ακόμα και έτσι, όμως, το όλο σύστημα λειτουργίας και τιμολόγησης της παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ, του υψηλού τους κόστους και της ανάγκης προστασίας των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή από τη ΔΕΗ και τους ανεξάρτητους παραγωγούς. 

Μέτρα θεραπείας της Οριακής Τιμής Συστήματος ζητά ο ΣΠΕΦ 

Την άμεση λήψη μέτρων από το υπουργείο ΥΠΕΚΑ για την άρση των στρεβλώσεων στον υπολογισμό τηςΟριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ζητά σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Ολόκληρη η ανακοίνωση: 

«Σε συνέχεια της εξαγγελίας του κου Υφυπουργού ΠΕΚΑ για συντομότερη πλήρη κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) ήδη από 1/1/14 και όχι σε δύο και πλέον χρόνια όπως αρχικά προβλεπόταν, πρόκειται καταρχήν για πρωτοβουλία προς την σωστή κατεύθυνση. 

Ωστόσο ακόμη και το έτος που θα μεσολαβήσει μέχρι την εξαγγελθείσα κατάργηση αυτή, είναι υπερκρίσιμο να υπάρξουν άμεσα μέτρα ενδιάμεσης θεραπείας της ΟΤΣ (Οριακής Τιμής Συστήματος) από την στρέβλωση του ΜΑΜΚ. Όπως είναι γνωστό η ΟΤΣ αποτελεί την οικονομική βάση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού και η τεχνητή απομείωση της μέσω της στρέβλωσης αυτής συσσωρεύει σημαντικά πλασματικά ελλείμματα στις ΑΠΕ. 

Στα άμεσα μέτρα θεραπείας αυτά οφείλει επιπλέον να συμπεριλαμβάνεται και η λογιστικοποίηση των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στην ΟΤΣ, ώστε άμεσα να προκύψει ένα πραγματικό και πλήρες μέγεθος που θα εκπροσωπεί το κόστος της συμβατικής ενέργειας και με το οποίο θα «αξίζει» να συγκρίνεται το πλήρες κόστος των ΑΠΕ.  

Η μείωση κατά 50% του περιθωρίου αποζημίωσης (από +10% στο +5%) πλέον του μεταβλητού τους κόστους που εισπράττουν οι μονάδες φυσικού αερίου κάνοντας χρήση του ΜΑΜΚ για την αποζημίωση τους, δυστυχώς αφήνει παντελώς ανεπηρέαστη την στρέβλωση στην ΟΤΣ. 

Έτσι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ αναμένεται να συσσωρεύσει νέο πλασματικό έλλειμμα περί τα 240 εκατ. ευρώ για το 2013 (μαζί με την απουσία λογιστικοποίησης των ΑΔΙ), το οποίο αδίκως θα ζητηθεί να ανακτηθεί από τις ΑΠΕ ή το ΕΤΜΕΑΡ και πάλι. 
 
Ο ΣΠΕΦ έχει επιπλέον προτείνει ως εναλλακτική – μεταβατική λύση μέχρι την πλήρη κατάργηση του ΜΑΜΚ, την διαχειριστική ενοποίηση των ταμείων αποπληρωμής όλων των ηλεκτροπαραγωγών συμμέτρως (συμβατικών και ΑΠΕ) μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, καταργούμενου παράλληλα κάθε παράνομου συμψηφισμού Προμήθειας – Παραγωγής, ώστε ισοδύναμα να απεμπλακούν οι ΑΠΕ από την στρεβλή αυτή ΟΤΣ και τις δραματικές υπερημερίες των 160 ημερών που τους τροφοδοτεί μέσω του Ειδικού Λογαριασμού τους. 

Σύμφωνα με τα επισήμως δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία για τα δομικά και συγκυριακά ελλείμματα του συνόλου της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (800 εκατ. ευρώ), η αναλογούσα προς την Παραγωγή συνολικά σύμμετρη μέση υπερημερία κινείται στα επίπεδα των 65 ημερών». 
econews.gr