1ο ετήσιο συνέδριο του Σ.ΒΙ.Β.Ε. για τα βιοκαύσιμα

Αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο κλάδος των βιοκαυσίμων στην οικονοµία και το περιβάλλον της χώρας και της περιοχής της Ευρώπης γενικότερα, ο Σ.ΒΙ.Β.Ε. (Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας) διοργανώνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το 1ο του Ετήσιο Συνέδριο του σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Athens Hilton σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου συνεδρίων με τον τίτλο “ΣΒΙΒΕ Conferences“που φιλοδοξεί να αποτελέσει το κομβικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων όλων των εμπλεκόμενων εταίρων -θεσμικών, οικονομικών, παραγωγικών, τεχνολογικών και κοινωνικών και θα διοργανώνεται από το σύνδεσμο σε ετήσια βάση.

Στόχος του ΣΒΙΒΕ Conferences είναι η ολιστική προσέγγιση του κλάδου των βιοκαυσίμων, η ενδελεχής εξέταση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου καθώς και η ανασκόπηση και η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς και η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.

Τίτλος του φετινού Συνεδρίου του Σ.ΒΙ.Β.Ε. είναι «Βιοκαύσιμα: Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020» και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτικές τοποθετήσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) µεταξύ των παραγόντων της αγοράς.

Το συνέδριο «Βιοκαύσιμα: Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβάνοντας τις εξής ενότητες:
  • Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Αγροτική Ανάπτυξη και Αειφορία
  • Αγορά Βιoκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές
  • Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς
Το Συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας, Υπουργείων, Ερευνητικών Οργανισμών καθώς και ένας μεγάλος αριθμός στελεχών επιχειρήσεων που προέρχονται από διάφορους τομείς του κλάδου.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εξελισσόμενο τομέα ενέργειας της χώρας. Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ για την παραγωγή βιοκαυσίμων αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας παράλληλα 200.000 νέες θέσεις εργασίας, προκειμένου να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο, το 14% του ενεργειακούς της μείγματος να αποτελείται από ανταγωνιστικά στο κόστος βιοκαύσιμα.

Στα πλαίσια μιας νέας ενεργειακής πολιτικής, ο τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας διακρίνεται για τη δυνατότητά του να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη ρύπανση, να εκμεταλλευτεί τις τοπικές και αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας και να παρακινήσει την αγροτική ανάπτυξη. Οι νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ των οποίων τα βιοκαύσιμα και η ενέργεια από βιομάζα δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα, προστιθέμενη αξία και απασχόληση στην Ευρώπη και βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και το επίπεδο ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα: www.sbibe.gr