ΣΒΙΒΕ: 1ο Συνέδριο για τα Βιοκαύσιμα στις 21 Μαρτίου

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο κλάδος των βιοκαυσίμων στην οικονομία και το περιβάλλον της χώρας και της περιοχής της Ευρώπης γενικότερα, ο Σ.ΒΙ.Β.Ε. (Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας) οργανώνει το 1ο του Ετήσιο Συνέδριο με τον τίτλο «Βιοκαύσιμα: Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου συνεδρίων με τον τίτλο «ΣΒΙΒΕ Conferences» που φιλοδοξεί να αποτελέσει το κομβικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων όλων των εμπλεκόμενων εταίρων -θεσμικών, οικονομικών, παραγωγικών, τεχνολογικών και κοινωνικών και θα διοργανώνεται από το σύνδεσμο σε ετήσια βάση.

Στόχος του ΣΒΙΒΕ Conferences είναι η ολιστική προσέγγιση του κλάδου των βιοκαυσίμων, η ενδελεχής εξέταση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου καθώς και η ανασκόπηση και η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς και η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το συνέδριο «Βιοκαύσιμα: Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020» περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτικές και επιστημονικές τοποθετήσεις και καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβάνοντας τις εξής ενότητες:

• Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
• Αγροτική Ανάπτυξη και Αειφορία
• Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές
• Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς

Το Συνέδριο απευθύνεται και αναμένεται να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας, Υπουργείων, Ερευνητικών Οργανισμών καθώς και ένας μεγάλος αριθμός στελεχών επιχειρήσεων που προέρχονται από διάφορους τομείς του κλάδου.

Ο Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.), ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού κλάδου παραγωγής και διάθεσης ανανεώσιμων καυσίμων συστάθηκε το φθινόπωρο του 2007. Το όραμα μας είναι τα βιοκαύσιμα να αποτελέσουν το κομβικό κομμάτι μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής που δίνει προτεραιότητα σε καθαρότερα, εγχώρια, ανανεώσιμα καύσιμα και μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής που δημιουργεί ωφέλειες, συνέργειες και αειφορία στις σχέσεις αγροτών και παραγωγών ανανεώσιμων καυσίμων.

energia.gr